Koronavirus: všechny informace na jednom místě

Hygienická opatření pro skautskou činnost, tábory a kurzy. S nástupem nového skautského roku aktualizujeme koronavirová opatření pro běžnou skautskou činnost (schůzky, výpravy, vzdělávací akce). O případných změnách vás budeme jako vždy informovat na www.skaut.cz/koronavirus.