Celostátní nabídka, jak před tábory účastníky otestovat kvalitními certifikovanými PCR testy

Podmínky pro konání táborů byly zveřejněny nedlouho před tábory, pro mnohá střediska tak logicky není snadné zajistit pro všechny účastníky PCR testy. Pokud jste takovým střediskem (nebo oddílem) a o PCR testy zdarma pro účastníky byste stáli, je pro Vás určena následující nabídka. Pokud již máte zařízeno jinak, není třeba na Vašem plánu cokoli měnit, prostě jen nabídku nevyužijete.

Rádi bychom, aby všechny jednotky měly pro účastníky letních táborů a kurzů snadný přístup k testování. PCR testy pro celou vaši jednotku můžete objednat on-line a přijdou vám obratem. Střediska ani rodiče testy nebudou nic stát, jejich úhrada proběhne z veřejných rozpočtů v rámci nároku na 2 PCR testy zdarma měsíčně. Jejich vyhodnocení pak můžete jednoduše obdržet jako souhrnný seznam výsledků.

Pravidla pro testování před tábory a dostupnost testování

Každý účastník akce, od dovršených 6 let věku výše, se musí prokázat testem nebo alternativou. Je to vládou ustanovená výslovná povinnost pro každou akci s více než 10 účastníky. V případě PCR testu, provedeného nejvýše 7 dnů předem, je tento platný pro celý tábor a není třeba test po 7 (a 14) dnech opakovat na táboře. 

Celé znění aktuálních pravidel pro tábory a často kladené dotazy.

V některých regionech může být z pohledu rodičů těžké zajistit termín na PCR testy. Testovací centrum nemusí být snadno dostupné, nebo nemá před prázdninami dostatečnou kapacitu. Nebo chce mít pořadatel tábora testování účastníků více “pod kontrolou”. Ústředí Junáka – českého skauta proto zajistilo pro tyto případy centrální řešení s výrobcem KLOKTEJ.TO. Využití této nabídky je zcela na vás, pokud již máte vše domluveno jinak, nebo odjíždíte na skautskou akci již velmi brzy, nevěnujte jí pozornost.

Možnost objednání testů přes internet

Skautský vedoucí má přímou možnost objednat samotestovací PCR sady, které lze následně odevzdat na odběrné místo (nejbližší zapojená lékárna). Míra, jak velkou část dalšího zpracování vedoucí převezme dále na svá bedra, je na vás. Nabízí se několik možností:

A) Postarám se o vše sám

 • nechám si hromadně zaslat samotestovací PCR sady na pobočku Zásilkovny
 • zorganizuji setkání účastníků (a jejich zákonných zástupců)
 • provedeme samotestování PCR sadami (+ rodiče vyplní on-line žádanky)
 • vybrané sady odevzdám na odběrné místo (nejbližší zapojená lékárna) nebo si objednám svoz kurýrem (pokud řešení přes lékárnu není možné – např. časově nebo dostupností)
 • výsledek přijde účastníkovi (nebo jejímu zákonnému zástupci) zpravidla do 48 hodin smskou nebo emailem
 • na webu si vygeneruji (i opakovaně) souhrnný seznam výsledků

B) Objednám a rozdám

 • nechám si hromadně zaslat samotestovací PCR sady na pobočku Zásilkovny
 • vyzvu účastníky k vyzvednutí (třeba v klubovně), nebo doručím účastníkům
 • účastníci se sami otestují (+ rodiče vyplní on-line žádanku) 
 • svoji sadu odevzdají na odběrné místo (nejbližší zapojená lékárna)
 • výsledek přijde účastníkovi (nebo jejímu zákonnému zástupci) zpravidla do 48 hodin smskou nebo emailem
 • na webu si vygeneruji (i opakovaně) souhrnný seznam výsledků

C) Jen vyplním kontakty

 • na webu zadám kontakty (telefon, e-mail) na zákonné zástupce účastníků (nebo samotné účastníky starší 18 let) 
 • zákonným zástupcům nebo účastníkům přijde informační e-mail s nabídkou k objednání samotestovací sady (zdarma včetně zaslání domů)
 • účastníci se sami otestují
 • svoji sadu odevzdají na odběrné místo (nejbližší zapojená lékárna)
 • výsledek přijde účastníkovi (nebo jejímu zákonnému zástupci) zpravidla do 48 hodin smskou nebo emailem
 • nemám možnost vygenerovat souhrnný seznam výsledků – rodiče předají vedoucímu vytištěné potvrzení při odjezdu na tábor

Návod pro objednání sad a testů

Varianty A a B

VEDOUCÍ

 • na stránce KLOKTEJ.TO přejdu na záložku “pro tábory
 • provedu registraci akce (zadám údaje o jednotce = středisko a o táboře)
 • v e-mailu ihned obdržím registrační údaje (login/​heslo)
 • přihlásím se do systému
 • zvolím požadované množství testů a zásilkovnu, kde je vyzvednu

ÚČASTNÍK

 • účastník (nebo jeho zákonný zástupce na homepage KLOKTEJ.TO vyplní žádanku (číslo testovací sady, jméno, příjmení, RČ a kontakt)
 • zaškrtne souhlas s prohlášením, že je pojištěnec a neměl 2 PCR testy (a že nepotřebuje celosvětový certifikát)

VEDOUCÍ

 • vedoucí oddílu může na kartě objednávky kliknout na tlačítko „odeslat seznam“ => souhrnný seznam výsledků (i v případě, že je rozdal)
 • možnost kdykoliv seznam vygenerovat (opakovaně)

Varianta C:

 • na kartě adresáti postupně přidat kontakty na účastníky (nebo jejich zákonné zástupce)
 • odeslat účastníkům e-mailové oznámení / nabídku (tlačítko odeslat vždy odešle na nově přidané)
 • je pak na rodičích, zda nabídku využijí, nebo zajistí testování jinak
 • objednání testovací sady rodičem/účastníkem (vše zdarma), vyplnění žádanky online a odevzdání v lékárně je pak také na rodiči/účastníkovi 
 • tato varianta není výsledkem testu napojena na vedoucí
 • rodič/účastník musí sám odevzdat vedoucímu potvrzení, které přijde ve formě sms, nebo e-mailu

Jak samotestování PCR funguje?

Je třeba objednat sady dostatečně předem, aby byl čas na jejich distribuci a následné zpracování testů. Účastníci táborů si pak jen ve zvolený den (v období 5-3 dny před odjezdem na tábor), nejlépe po ránu, vykloktají a vzorek uzavřou do původní krabičky a odnesou na odběrné místo (nejbližší lékárna). Popř. předají svému vedoucímu. Vzorky je třeba odevzdat do nejbližší zapojené lékárny, popř. si zajistit samostatný svoz přes dispečink KLOKTEJ.TO. Je důležité si před předáním vzorků vyplnit žádanku na webu KLOKTEJ.TO (u nezletilých vyplňuje zákonný zástupce), a když je nejhůře a nemáte k dispozici počítač nebo chytrý telefon, pak na přiložené papírové žádance. Systém Vaši žádanku zapíše do systému a vzorek nechá v nejbližší laboratoři otestovat. Informace o výsledku pak testované osobě nebo jejímu zákonnému zástupci přijde smskou nebo e-mailem, tak, jak si v žádance zvolili. 

V případě, kdy testovací sady objednává pořadatel tábora, v systému kloktej.to po přihlášení vidí, které sady byly již propojeny s žádankou. Může tak případně popohnat rodiče tam, kde ještě nebyla žádanka a odevzdání v lékárně provedeno. 

Otázky a odpovědi

Za jak dlouho bude dostupný výsledek testu?

Výsledek testu by měl být dostupný do 48 hodin od odevzdání na odběrné místo (nejbližší zapojená lékárna). Maximálně druhý den po odeslání bude objednávka vyřízena a den poté k vyzvednutí v Zásilkovně. Pokud by bylo třeba rychleji, je možné zajistit zdarma samostatný svoz přes dispečink KLOKTEJ.TO. Vzhledem k tomu, že stát pravidla schválil až tento týden, tato nabídka asi nebude zvládnutelná pro tábory, které odjíždí na tábor velmi brzy. Pro ostatní by mělo být stihnutelné.

Kde najdu seznam odběrných míst, lékáren?

Seznam aktuálně zapojených lékáren je dostupný zde. Tento seznam se nyní každým dnem výrazně rozrůstá. Pokud ve vašem místě zapojená lékárna ještě není, můžete s Kloktej.to domluvit zdarma hromadný svoz kurýrem.

Naše obec nemá blízko dostupnou domluvenou lékárnu – je řešení i pro nás?

Ano, objednejte si sady a domluvte si s Kloktej.to individuální svoz. Zajistí kurýra, který k vám pro vzorky dojede. Jen ideálně zajistěte, aby byly na jednom místě.

Stejná nabídka je i v případě, že na svoz spěcháte a lékárny jsou např. o víkendu zavřené.

Jak předání sad správně zaeviduji?

Nemusíte evidovat nijak, ale může vám pomoci předávat sady dospělým účastníkům (či zákonným zástupcům) např. prostřednictvím tohoto hromadného formuláře.

Varianta c vypadá pro vedoucího bez práce, máme ji využít?

Objednání a odevzdání zajistí rodiče a vedoucí jen nakliká kontakty. Tuto variantu doporučujeme využít všem oddílům, kteří se nerozhodnou pro centrální řešení – rodičům tak rozšiřujete možnosti, jak testování pro dítě zajistit. V této variantě z pohodlí domova, zdarma (jen s jednou cestou do lékárny odevzdat vzorek). Nicméně v této variantě vedoucí nemá testování všech pod kontrolou – tedy přehled, kdo již testování absolvoval. Zároveň je tato variant problematická tam, kde není dostupná domluvená lékárna (vedoucí by mohl domluvit hromadný svoz vzorků).

Kam se obrátit pro další radu?

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, můžete se podívat na diskusní vlákno na SkautFóru, kde již může být odpověď. Nebo kontaktujte přímo HOT LINE KLOKTEJ.TO: telefonicky +420 606 200 600 (8:00-16:00).

Náš tábor není pořádaný Junákem – českým skautem, můžeme nabídku také využít?

Ano, nabídku jsme vyjednali pro všechny pořadatele táborů v ČR. V případě zájmu o využití, postupujte stejně jako skauti a nebojte se skautské terminologie a loga.

Výhody nabízeného řešení

 • testování z pohodlí domova/​klubovny – netřeba získat termín a dojíždět do testovacích center
 • zdarma zaslání testovacích sad a případně i hromadný svoz
 • testování neinvazivní metodou ze slin (kloktáním)
 • testovací sada zdarma včetně doručení
 • výsledky testů i souhrnně pro vedoucí táborů
 • kvalitní PCR test organizovaně pro všechny účastníky tábora (není pak třeba řešit další testování na táboře)
 • finanční podpora výrobce testů pro Junák – český skaut, která bude použita na Fond nemovitostí Junáka (FNJ)

Ať se tábory vydaří a testování není velkou zátěží!

Tomáš Slavík – Fred
ředitel Tiskového a distribučního centra

Petr Vaněk – Permi
místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti