Výkonná rada: Jak budou (nejspíš) vypadat hygienická opatření pro tábory a kurzy

Bohužel stále neznáme přesné podmínky, za kterých budeme v létě pořádat tábory a vzdělávací kurzy. Zároveň je mnoho věcí celkem zřejmých, zde je tedy shrnutí pro poslední měsíc před tábory.

Jaká lze předpokládat hygienická opatření

 • opatření obecně budou obdobná nebo o málo mírnější než loni
 • je pravděpodobné, že loňské nadstandardní omezení zapojení dětí do přípravy jídla nebo úklidu tábořiště bude zrušené
 • nepředpokládáme žádné omezení velikosti táborů
 • opatření se budou týkat nejen zotavovacích akcí, ale v přiměřené míře i akcí s menším počtem účastníků
 • celkem jistě budou pro účast na táboře potřeba testy (o těch více níže)
 • jakmile bude o přesných podmínkách jasno, dáme Vám vědět

Jak to asi bude s testováním

 • je celkem jisté, že pro nástup na tábor bude potřeba absolvovat test
 • pravděpodobně se bude jednat o PCR testy
 • pravděpodobně budou uznávané pouze testy z veřejného testovacího místa
 • alternativou pro negativní test bude pravděpodobně absolvované očkování či nedávno prodělaná nákaza
 • zodpovědnost za provedení testu bude na straně účastníka tábora (resp. zákonných zástupců)
 • zodpovědnost za umožnění (či neumožnění) nástupu na tábor mj. na základě předloženého výsledku testu bude na straně pořadatele tábora
 • jakmile bude o testech jasno, dáme Vám vědět

Upozorněte na testy rodiče předem

Pokud nastane situace popsaná v předcházejícím odstavci, budou rodiče muset zařídit, aby jejich potomek před táborem absolvoval PCR test. Od 1. června má každý zdravotní pojištěnec (tedy i děti) vedle antigenních testů nárok i na dva PCR testy zdarma za kalendářní měsíc. Doporučujeme rodičům „schovat“ si jeden PCR test pro potřeby odjezdu na letní tábor. Cena PCR testu je nezanedbatelná a pokud by rodina pro své děti již neměla k dispozici PCR test zdarma, mohla by jeho nutnost způsobit citelnou finanční zátěž. Pro sdělení rodičům můžete případně využít již zveřejněný facebookový příspěvek z profilu Junáka – českého skauta.

Závěrem

Lze předpokládat, že opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví budou v intencích výše uvedeného a že se budou přiměřeně vztahovat na tábory i na vzdělávací akce. Ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže usilujeme soustavně o to, abychom informace měli včas. Zatím rozhodnutí bohužel nepadla, jakmile bude jasno, dozvíte se vše skrze Křižovatku, FB / SkautInfo a FB / SkautFórum. Všechny aktuální zprávy ke koronaviru najdete vždy na www.skaut.cz/​koronavirus

Hodně sil do pokračujících příprav letních táborů i vzdělávacích akcí, díky za Vaši energii!

Petr ‚Permi‘ Vaněk | koronavirus@skaut.cz
místostarosta a koordinátor koronavirových opatření