Zprávy z ústředí

Hledáme koordinátora/ku vybraných webových projektů

Chceš se podílet na koordinaci a rozvoji skautských webových projektů? Máš chuť vložit svou energii do online systémů pomáhajících zajišťovat celostátní a vzdělávací akce, skautské závody nebo online databáze sloužící skautským vedoucím? Víš, jak důležité je věnovat se údržbě, podpoře a rozvoji takových projektů? Hledáme člověka, který by si je vzal na starosti a koordinoval práci s programátory, dobrovolníky i různými skautskými týmy.