Do Kanceláře ústředí hledáme hned několik spolupracovníků

V tuto chvíli má Kancelář ústředí více než 30 zaměstnanců a desítky dalších spolupracovníků, kteří zajišťují podporu celé naší organizaci. Na 6 volných pozic hledáme nové skvělé lidi a možná právě Ty někoho takového znáš, dej mu vědět.

Junák - český skaut má přes 73 tisíc členek a členů, více jak 560 organizačních jednotek, na 13 tisíc dobrovolníků - vedoucích, instruktorů a řad příznivců i podporovatelů. Profesionálním zázemím našeho spolku je Kancelář ústředí, která má v tuto chvíli více než 30 zaměstnanců a desítky dalších spolupracovníků, kteří zajišťují podporu celé naší organizaci v řadě oblastí - programové, IT, organizační, personalistiky, podpory dospělých, vzdělávání, zahraničí, komunikace, nemovitosti, fundraisingu, projektů, ekonomiky a zázemí pro ústřední orgány, zaměstnance i dobrovolníky.

Hledáme řadu nových lidí, které skauting baví a chtěli by se mu věnovat profesionálně. Pozice jsou různě náročné na znalosti, zkušenosti, čas i místo výkonu práce, takže je z čeho vybírat!

Prosím přepošlete nabídku do svých sítí a konferencí a skautských kruhů. Pomůžete tím nejen Kanceláři ústředí, ale především stabilnímu zázemí celé organizace.

Ludmila Hobzová, vedoucí Kanceláře ústředí