V našem oddíle se ne/pije! Je alkohol téma pro skauty?

Na alkohol se v každém oddíle, v každém středisku, v každém týmu pohlíží trochu jinak. Je nějaký správný pohled? Měli bychom být jako skauti v přístupu k alkoholu jednotní? Je pití alkoholu na skautských akcích vhodné, zodpovědné, výchovné? Co znamená v tomto ohledu svoboda? Pojďme o tom přemýšlet a diskutovat.

“U nás v oddíle se nepije vůbec, jakože nikdy. Ale světlušky, co k nám přichází, říkají, že u nich se pije hodně, že někdy vidí na táboře vedoucí opilé.”
vedoucí oddílu skautek, 19 let, Praha

“U nás v oddíle se rozhodně alkohol vůbec nepije. Asi před 4 rokama na Ivančeně mi nabízeli tvrdý alkohol. A to jsem nebyl plnoletej. Nedal jsem si a přišlo mi to nevhodný. Ani teď bych si nedal, přišlo by mi to nevýchovný.”
rádce, 18 let, Česká Třebová

Na Valný sněm, který se kvůli protiepidemickým opatřením prozatím nekonal, zaslaly Kraj Praha a Jihočeský kraj podněty týkající se alkoholu: 

“Sněm Kraje Praha navrhuje Valnému sněmu, aby uložil Náčelnictvu a Výkonné radě, aby zvýšily povědomí dospělých o tom, že na akcích, kterých se účastní členové mladší osmnácti let, oni, ani nikdo jiný, nemá konzumovat alkohol.”

“Krajský sněm žádá NJ a VRJ, aby se zabývali otázkou konzumace alkoholu na skautských akcích a to zejména v těchto dvou smyslech:  

 1. Konzumace alkoholu na velkých akcích pro rovery (např. OBROK a KORBO). Nepovažujeme za vhodné podporovat akce, kde dochází ve velkém míře ke konzumaci alkoholu nezletilými. Žádáme NJ a VRJ, aby tento stav napravili. 
 2. Konzumace alkoholu na akcích na úrovni středisek a oddílů, které jsou pořádané především jako akce pro dětské členy. Žádáme VRJ a NJ, aby zjistilo, jak k tomu přistupují vedoucí napříč hnutím a případně na toto téma v hnutí otevřelo debatu.”

Náčelnictvo i Výkonná rada si uvědomují, že téma je třeba diskutovat a řešit na všech úrovních organizace. 

Jak je to u vás v oddíle, na středisku či na kurzu? Roveři, vedoucí, pořadatelé akcí a ostatní činovníci, vyplňte prosím anonymní dotazník.

Pomůžete nám tím zmapovat téma, kterým se nadále budeme v organizaci zabývat. 

Pro smysluplnou diskuzi je dobré se o tématu víc dozvědět, znát fakta. 

Víte, jak se na alkohol na skautských akcích dívá zákon? 

 • Kdo opakovaně dává nebo prodává osobám mladším 18 let alkohol, může být trestán odnětím svobody až na 1 rok. 
 • Pořadatel akce, které se účastní nezletilí, má povinnost alkohol nenabízet, nepodávat a také zajistit, aby nebyl konzumován nezletilými.
 • Je zakázáno podávat alkohol komukoliv, kdo bude vykonávat činnosti, při nichž by mohl ohrozit zdraví či majetek ostatních. Mít k dispozici alkohol by tedy neměli ti, kdo jsou zodpovědní za děti, kdo bude řídit auto, pracovat s motorovou pilou apod.

Víte, jaký vliv má konzumace alkoholu na fyzické a psychické zdraví? 

 • Alkohol snižuje kvalitu spánku.
 • Snižuje sebekontrolu, u některých lidí zvyšuje agresivitu.
 • Může vést k rozvinutí psychických poruch.
 • Lihoviny obsahují stejně kalorií jako tučné maso, takže způsobují nadváhu.
 • U dětí a mladistvých kvůli jejich tělesné konstituci působí alkohol rychleji a může poškodit zdraví trvaleji. Otrava hrozí již při nízkých dávkách.

A trocha statistiky:

 • Česko je celosvětově na 3. místě v množství vypitého alkoholu na osobu. 
 • Česko je v rámci EU na 1. místě v tom, jak brzy děti začínají pít alkohol. Je to průměrně ve 13 letech.
 • Zkušenosti s alkoholem má 95 % šestnáctiletých.
 • Ti, kdo začnou pít před 15. narozeninami, mají v porovnání s ostatními vrstevníky 4x vyšší šanci, že se během života stanou na alkoholu závislými. 
 • Čtvrtině dětí dají alkohol poprvé ochutnat rodiče. 

Děti jsou dobří pozorovatelé dospělých, ti si to ale mnohdy neuvědomují. Rodiče jsou pro děti určitě nejdůležitějším vzorem, který vědomě i nevědomě napodobují. Nejsou ale takovým vzorem i vedoucí skautských oddílů? 

Zeptali jsme se několika náhodně vybraných dětí a dospělých: “Pije se u vás v oddíle alkohol?” Na začátku článku jsme uvedli dvě autentické odpovědi, zde jsou další:

 “Ne, nikdy. Takovou situaci jsme neviděli. Oddílový vedoucí nám říkal, ať to radši neděláme. Na táboře je to úplně zakázaný. Všichni pijou čaj nebo šťávu, i vedoucí.”
skautka, 13 let, skaut 11 let, Jihlava

"Ne, my to tam máme přísné. Když tam jsme, tak prostě ne. A na táboře vůbec. Dřív jsem ale chodil do jiného oddílu a i kvůli tomu jsem odešel. Kamarád, co tam zůstal, mi říkal, že letos na táboře měli vedoucí lavičku za kuchyní vyskládanou lahvema od alkoholu.”
skaut, 13 let, Kladno

“Rodiče byli pozvaní na tábor na závěrečný večer. My jsme si vzali víno k ohni, ale nikdo jiný nic nevyndal. Vedoucí hrál krásně dlouho do noci na kytaru, zpívalo se, ale vůbec se nepilo. Vlastně nás to překvapilo, ale bylo to fajn.”
rodiče vlčete, České Budějovice

“Ne, vůbec. Jenom když naše bývalá vedoucí měla svatbu, tak tam se pilo.”
skautka, 13 let, Praha

“My nemáme dané pravidlo, že by se alkohol neměl pít. My holky na táboře alkohol nepijeme. Vedoucí občas, ale ne před děckama. Chlap, co nám jezdí pomáhat, si dá občas pivo. Vím z doslechu, že u kluků se trochu pije. Na společných akcích se dokážeme bez alkoholu obejít. Občas se ale nějaký objeví.”
členka roverského kmene a rádkyně, 18 let, Valašské Meziříčí


Petra Bašová - Fidla 
koordinátorka personalistických projektů

Jana Jirasová - Prcek
zpravodajka Výkonné rady pro dospělé a personalistiku

Statistika a užitečné odkazy zde: