Otevíráme dveře skautských oddílů ukrajinským holkám a klukům

“... Máme nyní příležitost dostát skautskému slibu a zákonu, příležitost vytvářet o malinko lepší svět pro ty, kteří k nám uprchli před krutostí a utrpením. Pojďme se jí chopit, každý a každá v těch možnostech, které právě máme. Dělejme to, na co naše síly stačí, ale neodkládejme to. Mějme odvahu být příkladem, nejen klukům a holkám v našich oddílech, ale i společnosti jako takové, která bude možná stále unavenější a vůle k pomoci v ní bude spíš ubývat…”

Tahle slova z pera náčelní, náčelníka a starosty jsme mohli číst před pár týdny. Je radost vidět, že mnohé oddíly se téhle příležitosti dostát skautskému slibu a zákonu už chopily. Leckde už si ukrajinští dětští uprchlíci zažili pár skautských schůzek, jinde pro ně uspořádali skauti sportovní nebo herní odpoledne. Děkujeme!

Připravili jsme další krok téhle naší společné výzvy. Na www.skaut.cz najdete stránku určenou pro ukrajinské rodiče v jejich jazyce, která představí skauting a pozve jejich děti do skautských oddílů. Využít přitom mohou mapu oddílů dostupnou běžně na webových stránkách. Může se vám tedy stát, že vás kontaktují zájemci z řad ukrajinských rodin, kteří se ke skautingu dostanou touto cestou. Není vaší povinností jejich žádosti vyhovět a na to jsou rodiče v textu také upozorněni, přesto nabízíme důvody, proč tomu být otevření.

Více podrobností ve článku >>> Spouštíme stránky pro ukrajinské zájemce o skauting a nabízíme další podporu

 • Skauting je skautingem ve chvíli, kdy je plnohodnotnou a platnou součástí společnosti. Příchod ukrajinských rodin a samotný válečný konflikt se celé naší společnosti bezprostředně dotýká a my se máme snažit být nápomocni tím, co umíme - podporou holek, kluků skrze zdravé a přátelské prostředí v oddílech.
 • Dlouhodobá podpora integrace bude po bezprostřední pomoci pravděpodobně daleko větší a o to důležitější výzvou. Pokud ji celospolečensky zvládneme, kvalita nejen života ukrajinských rodin, ale i našeho života se zvýší. My jako skauti bychom v tom měli hrát nezanedbatelnou roli v duchu našeho poslání dělat svět lepším. 
 • Dá se očekávat, že vývoj situace bude velmi podobný, jako během pandemie. Pomoci a solidarity bude ubývat, přibývat bude únavy, negativních emocí i lží. Přestože nejspíš uslyšíme mnoho zjednodušování, házení do škatulek, mnoho snahy zbavit válečné uprchlíky lidského rozměru, je potřeba nezapomenout na to zásadní: jde o rodiny, které ztratily možnost žít svobodně život jako doposud. Jde o kluky a holky, kteří opustili svůj domov, bojí se o své blízké, přišli o oblíbená místa, přátele a svoje kořeny. Jde o lidské osudy, které my můžeme velmi konkrétně zlepšit. A jen těžko se dají srovnat s čímkoliv, co zažívají lidé u nás - byť i u nás se mnoho lidí nemá dobře. 

Víme, že nemálo našich oddílů je na hranici svých kapacit. Víme také, že na místa v nich čekají české děti a jejich rodiny. Může se zdát nefér, když uvolněná, nebo s nasazením sil vytvořená místa, nabídneme v některých případech přednostně ukrajinským holkám a klukům. Bezpochyby to není lehká otázka k rozhodování. Také ale věříme, že při dobré komunikaci vašeho rozhodnutí budou mít české rodiny pochopení. I my z ústřední úrovně tuto komunikaci a porozumění budeme podporovat. Zapojení kluků a holek z Ukrajiny, klidně i programem mimo běžné schůzky a výpravy, může být i pro vaše oddílové společenství příležitost: aktivizovat vaše rovery a rangers, rodiče, oldskauty a bývalé členy nebo příznivce, a najít tak do budoucna dospělé dobrovolníky. Mnoho lidí dnes hledá způsob, jak vyměnit pocit bezmoci za pocit smysluplnosti a vy jim ho můžete nabídnout. 

Podporu vám nabízíme i další:

 • metodiku, která vás provede nejen tím, jak se na zapojení ukrajinských holek a kluků připravit, ale také jak prakticky na ni.
 • sdílený dokument s náměty na tématické programy k integraci i dalším souvisejícím tématům. 
 • stream, kde s námi své zkušenosti sdíleli vedoucí, kteří už se do toho pustili
 • aktuální čísla skautských časopisů, které se tématu věnují z různých úhlů pohledu

A další chystáme:

 • možnost požádat si o finanční podporu pro pokrytí nákladů na skautskou činnost dětských uprchlíků
 • praktické nástroje a programy, které vám pomohou s překonáním jazykové bariéry a vzájemným seznámením
 • další tipy a způsoby, jak lze posílit např. personální kapacitu oddílů, případně jak zapojit ukrajinské uprchlé skauty a další zájemce o skauting např. z řad rodičů
 • sdílení příkladů dobré praxe z našich oddílů i ze zahraničí 

a další dle vašich potřeb.

Neváhejte se také přidat do SkautFóra, kde na toto téma probíhá již několik diskuzí. Nebojte se ptát a sbírat zde inspiraci! 

 -

Na závěr ještě jednou citace z poděkování náčelníků a starosty: “... V mnoha výzvách jsme již jako skauti a skautky obstáli a věříme, že ani ty současné nebudou výjimkou. Pokud se teď s hrdostí ohlížíme na zvládnutí pandemických časů, jsme přesvědčeni, že ani ohlédnutí za aktuální krizí nebude jiné. Věříme vašim schopnostem, odvaze i vytrvalosti, věříme v to nejlepší z vás.”

 - - -

Bára Tichavová, Rozárka

místostarostka a zpravodajka pro program