Ptáme se střediskových vedoucích –⁠ jaká je spolupráce s revizními komisemi?

Pro kvalitní podporu revizních komisí a středisek musíme vědět reálnou situaci v jednotkách. Jen data ze skautISu nestačí. Proto se potřebujeme ptát - vedoucí středisek obdrží do e-mailu začátkem listopadu krátký dotazník k tomuto tématu.

Oblast revizních komisí (RK) zaznamenává tento podzim řadu změn. Od 1. 9. 2022 již jednotky nemusí své RK zapisovat do spolkového rejstříku; od 1. 10. 2022 se snižuje povinný počet členů RK u středisek na 2 osoby, v listopadu proběhne představení a pilotáž nové metodiky pro kontrolu.

I ve vztahu k možným budoucím variantám zajištění kontrolní činnosti na jednotkách zpracováváme analýzu současného fungování revizní sítě. SkautIS nám například prozradil, koho mají jednotky v RK nebo jak dlouho funkci zastávají. My ale chceme vědět víc a tak se ptáme přímo vás (u zdroje ;D)

Výzva a prosba o vyplnění krátkého dotazníku přijde střediskovým vedoucím přímo do e-mailu. Jeho vyplnění by nemělo zabrat více jak 15 minut. Cílem dotazníku je zjistit informace o praxi ve střediscích. I díky těmto informacím budeme moci nastavovat další podporu pro střediska i pro samotné RK cíleněji.

Najděte si chvilku, a třeba i spolu se svou RK, vyplňte prosím dotazník.

Bez informací od vás, to nepůjde! Děkujeme.

Jana Godarová - Ellie
koordinátorka pro revizní komise

Markéta Olišarová - Jóňa
zpravodajka VRJ pro ústředí