Výroční zpráva Junáka – českého skauta 2021 aneb můžete se radovat, jak krásných věcí jste podstatnou součástí

Oproti loňskému roku je ve výroční zprávě opět více akcí a projektů, z čehož máme velkou radost. Daří se nám především díky nadšení a každodenní práci vedoucích oddílů, středisek a mnoha dalších činovníků. Děkujeme! A představujeme letošní Výroční zprávu.

Za poslední desetiletí je nás o polovinu více. Jak se nám to podařilo? Máme atraktivní program, důvěru rodičů, nadšené dobrovolníky a jedinečnou pedagogickou metodu. Nabízíme dobrodružství, seberealizaci, vzdělávání, zábavu a dovednosti, se kterými se člověk ve světě neztratí. Celkem 73 315 skautů a skautek.

Výroční zprávu můžete objednat on-line na skautském obchodě a brzy ji rozešleme do všech koutů ČR.

Jak výročka vypadá

Je opět pěkně stylově skautská, naši vizuální identitu charakterizují oblé, organicky nepravidelné tvary. Inspiruje nás příroda, lidská individualita a živost hnutí. Výročka je poděkováním vám všem za vaši práci a energii věnovanou výchově skautek a skautů v oddílech. Pomocí skautské výročky chceme dát veřejnosti vědět, co vše se nám v uplynulém roce povedlo a jak se nám daří naplňovat poslání skautingu.

 Kde výroční zprávu 2021 najdete

Jak je možné ji využít?

Pro výroční zprávu je možné najít rozsáhlé uplatnění. Lze ji používat jako propagační nástroj, přiložit ji k žádosti o sponzoring, využívat ji při styku s médii, či poděkovat svým podporovatelům a příznivcům jejím věnováním. Ideálně se nabízí jako jeden z komunikačních prvků se státní správou, institucemi, partnery a firmami. Výroční zprávu můžete také využít při prezentaci během náborů, při interakci s rodiči dětí, nebo laickou veřejností. Ústředí Junáka - českého skauta výroční zprávu zasílá například poslankyním a poslancům, senátorkám a senátorům, na odpovídající ministerstva a státní úřady, spolupracujícím organizacím a firmám. K dispozici ji dostávají samozřejmě i média.

Kdy se k vám výročka dostane

Výroční zpráva dorazí vedoucím spolu s rozesílkou časopisů v druhé polovině dubna. Dále je možné zakoupit si  libovolný počet kusů ve skautském obchodě za symbolickou částku. K dispozici je pro Vás připravena také elektronická verze výroční zprávy, kterou můžete posílat ve formě odkazu. To se hodí například jako doplněk různých žádostí.

Půjde do oficiální výroční zprávy vložit středisková výroční zpráva?

Ano, počítáme s tím. Regiony a střediska mají k dispozici pěknou novou šablonu pro výrobu vlastní výroční zprávy v podobě "šneka" složeného na třetiny. Šablona je lehce editovatelná v programu Canva, stačí jen přepsat texty nebo vyměnit fotky. Výroční zpráva obohacena o tuto přílohu může být vhodným doplňkem žádosti o grant či podporu jakékoli jednotky Junáka.

Výroční zpráva TDC

Vyšla také výroční zpráva Tiskového a distribučního centra, můžete si o ní přečíst v samostatném článku.

Za TDC a tým kolem výroční zprávy

Petra Daněčková (Peťule)
redaktorka interní komunikace