Tábory se blíží. Budeš žádat o náhradu mzdy či platu za týden pracovního volna?

Je nejvyšší čas požádat u svého zaměstnavatele o pracovní volno pro letní skautské akce. Zákoník práce umožňuje žádat až o tři týdny volna, z toho týden s náhradou mzdy. Volno můžeš využít na letní tábor nebo jiné vícedenní akce pro děti a mládež. A nemusíš jet nutně se svým střediskem.

Zaměstnanci v pracovním poměru, kteří působí jako vedoucí na táborech pro děti a mládež, mají možnost využít až 3 týdnů neplaceného volna v kalendářním roce. Podmínkami poskytnutí tohoto volna je, že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží a že poskytnutí volna nebrání vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele. Za 1 týden (tj. maximálně 7 pracovních dní) z tohoto max. třítýdenního pracovního volna může zaměstnanec získat náhradu mzdy od státu. Náhradu mzdy nebo platu vyplácí zaměstnavatel, o refundaci pak následně zaměstnavatel žádá u OSSZ. Pro rok 2022 je pro refundaci stanovena max. částka 37 047,- Kč. Většina zaměstnanců tedy získá náhradu mzdy v plné výši odpovídající jejich běžné mzdě připadající na max. 7 pracovních dnů placeného volna na skautské akce za kalendářní rok. O peníze “přijdou” jen zaměstnanci s vysokými příjmy, konkrétně s hrubým měsíčním příjmem převyšujícím 111 tis. Kč.

Pro podání žádosti můžeš využít formulář na Skautské křižovatce. Nový formulář je univerzální. Můžeš ho využít, ať už jedeš na tábor se střediskem, v němž dlouhodobě pracuješ s dětmi, nebo na tábor organizovaný jiným střediskem. To nastává například při hostování vysokoškoláků, po přestěhování vedoucího nebo třeba když chceš využít pracovní volno s náhradou mzdy pro rádcovský kurz. Každopádně středisko pořádající tábor či jinou vícedenní akci  pro děti a mládež musí existovat min. 5 let a práce s dětmi a mládeží musí být jeho hlavní činností. 

Co když středisko nedávno nově vzniklo?
Pokud středisko vzniklo nově “na zelené louce”, bohužel nelze na tábory tohoto střediska po dobu prvních 4 let jeho existence pracovní volno s náhradou mzdy čerpat. A to ani pro vedoucí, kteří dlouhodobě bezplatně pracují s mládeží jinde.

Více informací najdeš v článku na Křižovatce nebo v článku na Zpravodajství.

Pokud ani v jednom z článků nenajdeš odpovědi na své otázky nebo pokud se chceš podělit o své zkušenosti se žádáním o náhradu mzdy při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež, napiš na lide@skaut.cz.

Petra Bašová - Fidla, koordinátorka personalistických projektů