Vánoce, dárcovství, náš vlastní seberozvoj, pátrání v minulosti či skautská vyznamenání. Objevte nová čísla časopisů

Šest nových skautských časopisů už přišlo do vašich schránek. Co v nich najdete a proč stojí za to si přečíst i další, které vám třeba poštou nechodí? Předvánoční čísla časopisů se věnují jak nadcházejícím svátkům, tak aktuálním tématům, která hýbou skautským světem. Šéfredaktoři jednotlivých časopisů je ve zkratce představují, pro lepší zážitek ale svorně doporučují jejich přečtení.

S časopisem Skauting se podíváme na téma roverská činnost a náš vlastní seberozvoj, Skaut se věnuje tématu: pátrání v minulosti, Skautský svět se zaměřil na téma skautská vyznamenání. Světýlko se věnuje zimě a Vánočním svátkům, v předvánočním čísle Roverského kmene je hlavním tématem dárcovství. Benjamínci se tentokrát setkávají na hřišti a chystají se na předvánoční oslavu.

A nastraž uši! Skautské časopisy i tentokrát mají svou audioverzi. Vybírat můžeš z 10 článků na různá témata, vybere si každý. Zabrouzdej do časopisů, které běžně nečteš, a nasaj čerstvou inspiraci na to, jak být lepším vedoucím i člověkem.

Roverský kmen

V předvánočním čísle Roverského kmene je dárcovství hlavním tématem. Přečíst si můžete o skautském fundraisingu, darování krve či o tom, co pro naše čtenáře znamená dávat a přijímat dary. Kromě toho jsme připravili tipy na to, jak se dostat na čekatelský kurz a reportáže z Korba a ze zahraničí. Těm, kteří se s očekáváním těší na začátek nového roku, věnujeme článek o novoročních předsevzetích a jak si je lépe rozplánovat.

Prohlédnout nové číslo časopisu 

Skautský svět

Pro prosincové číslo jsme vyzkoušeli jednu novinku - věnovali jsme větší rozsah než obvykle jednomu vybranému tématu. Tím tématem jsou skautská vyznamenání. Nechtěli jsme se přitom jen vracet do historie, ale přiblížit i současnost – jak s nimi pracujeme dnes, k čemu nám slouží a jak o nich přemýšlíme. Také jsme chtěli alespoň krátce přiblížit životní příběhy nositelů těch nejvyšších vyznamenání. Dostali jsme se přitom velmi brzy i k obecnějším tématům děkování a odměňování, která jsou s vyznamenáními úzce propojena. V prosincovém čísle si tak můžete přečíst tematický článek s řadou příkladů, jak s vyznamenáními pracují různé krajské, okresní rady i jednotlivá střediska, co podle jejich zástupců v této oblasti funguje, co schází, trojrozhovor s náčelníkem Junáka, členkou VRJ a vedoucím střediska o tom, jak dnes pracujeme s vyznamenáními a jak jinak můžeme oceňovat druhé nebo další z rozhovorů (nejen) o odvaze s jedním z nositelů Řádu stříbrného vlka Jiřím Lukšíčkem – Rysem.

Některé články jsou kromě audioverze i na blogu Skautského světa, můžeš na něj krátce upozornit: https://skautsky-svet.blogspot.com

Prohlédnout nové číslo časopisu

Skauting

Hlavním tématem časopisu je zamyšlení nad tím, jak pojmout skauting jako výzvu a radost, bez ohledu na věk. Berme rovering jako příležitost k sebepoznání, ne splácením dluhu. Roverská činnost a náš vlastní seberozvoj pro nás musí být prioritou. Při hledání způsobů, jak podporovat roverskou činnost v našich jednotkách, možná nemusíme pátrat tak daleko, jak by se mohlo zdát. Kdo totiž nepečuje o sebe, může jen stěží pečovat o druhé.

Celé číslo je navíc možné číst v elektronické podobě na webu casopis.skauting.cz.

Ben Já Mína

Benjamínci se tentokrát setkávají na hřišti, pomáhají kamarádovi hledat jeho čepici. Také se potkávají s dětmi z dětského domova a chystají se společně na předvánoční oslavu. Pomáhají, učí se a tvoří i v dalších rubrikách. Někdy také něco nebo někdo pomáhá jim. Přidáte se?

Metodika k tomu číslu je zdarma ke stažení na: https://benjamina.skaut.cz/metodiky-k-casopisu

Ben Já Mína a lesní bytosti i některá další starší čísla si můžete jednotlivě. Více informací získáte na: https://benjamina.skaut.cz/prodejny

Světýlko

Prosincové Světýlko se věnuje zimě a Vánočním svátkům. V úvodním komiksu se Čolci setkávají s babičkou, která vypráví o tom, jak probíhaly Vánoce za jejího dětství a na vyprávění navazuje několik stran s úkoly s tématikou zimy a Vánoc. V časopise čtenáři najdou inspiraci na Vánoční rukodělky a mají možnost se zapojit do soutěže, stačí vyrobit Vánoční klacíkovou ozdobu nebo fantazijní ZOO či botanickou zahradu, na zapojené čekají stavebnice a stolní hry. Ani v prosincovém Světýlka nechybí Syslíkova povídka, dávka hlavolamů, malované čtení či tipy na pokusy. Světýlko se v prosinci také věnuje zdravovědě a obsahem lékárničky, bezpečností v dopravě, konkrétně pak na železnici a nechybí ani možnost začít plnit vlčka/světýlko, tentokrát deskovkáře. Světýlko Vám přeje krásné Vánoce!

Prohlédnout nové číslo časopisu

Skaut

Prosincový SKAUT se věnuje tématu: pátrání v minulosti. Začíná hned anketní otázkou, do kterého historického období by se skautky/skauti rádi vypravili s družinou a navazuje odborkou, jak jinak než Historik/historička. Rubrika Skautský poklad odhaluje tajemství družinové symboliky a deskovka dává možnost nahlédnout do života v komunistické totalitě. V té svůj život prožil i Kyslík o jehož osudech Skaut vypráví v příbězích hodných úžasu. Ani prosincový časopis nezapomíná na stezku a vybírá k plnění body o slibu, deníku a zálibách. Protože ani v příštím roce nebude Svojsíkův závod, tak stejně jako minulý rok startuje před Vánoci HRA-Družin a opět se zapojené družiny mohou těšit, že se probojují do finále. O tom letošním si navíc můžete v tomto čísle přečíst reportáž...

Prohlédnout nové číslo časopisu

Hledáme proto dlouhodobé hodnotitele a hodnotitelky skautských časopisů, kteří si po přečtení časopisu najdou chvilku na vyplnění krátkého dotazníku a dané číslo pro redakci zhodnotí. Kromě cílených otázek bude prostor i na delší vlastní hodnocení. Může to být časopis určený pro tebe, nebo pro děti ve tvém oddíle. Díky za pomoc!  Jdete do toho?  

Chci dávat časopisům zpětnou vazbu

Potřebujete časopisy přiobjednat?

Nechcete-li o informační a metodický servis přijít ani nadcházejícím roce, nezapomeňte si spolu s registrací časopisy objednat. Přiobjednání není složité. Využijte k objednání stránky send.cz.

Přišel časopis všem?

Zkontrolujte, jestli nové číslo časopisu přišlo všem, i vašim nováčkům. Návody najdete zde.

Za TDC
Petra Daněčková (Peťule)