Roveři a rangers plní odborky. Pusť se do nich také!

Přinášíme zkušenosti s odborkami roverů a rangers Káji, DJe a Fragla. Pojďme společně s nimi nahlédnout pod pokličku plnění odborek v oddíle a roverském kmeni. Jaké výhody spatřují v odborkách a co s nimi plánují do budoucna?

Karolína Moudrá - Kája skautuje v Třebíči, je oddílovou fotografkou, začleňuje odborky a stezky do programu oddílu. Ráda zpívá, maluje a stará se o kaktusy. Je místopředsedkyní Zastupitelstva mladých města Třebíče pro základní školy. 

Vojtěch Váňa - DJ je aktivním skautem v Blansku. Studuje učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň.

Dominik Malčic - Fragl pomáhá s přípravou programů a her pro vlčata v Nymburku, je aktivní v roverském kmeni Orly. Studuje ekonomiku a podnikání volného času a sportu.

Co tě přivedlo k plnění odborek? 

Kája: K plnění odborek mě přivedla oddílová vedoucí, sama si totiž odborky plnila. Ukázala nám, jaké odborky existují. Mohly jsme si vybrat, co si budeme plnit - byla mi blízká hra na hudební nástroj a zpěv.

DJ: Na táboře jsme o odborkách diskutovali a zaujaly nás. Říkali jsme si, že by skautský kroj měl být prostý. Kroje amerických skautů s mnoha nášivkami nám přišly legrační. Ale zkusili jsme se hecnout a vyzkoušet si, jaké je to plnit odborku. Říkali jsme si, že české odborky jsou komplexnější než americké, mohly by pro nás mít smysl.

Fragl: Když jsem byl starší skaut, vedoucí nám na táboře řekl, že odborky existují, jaké máme možnosti a co nabízejí. Začali jsme je pak plnit s ostatními skauty.

Jak jsi s plněním začal/​a? 

Kája: Nezačínalo se mi lehce - neměla jsem vhodného patrona. Nejdříve jsem se soustředila na úkoly, k jejichž splnění mi chybělo málo. Potom jsem se se vrhla na náročnější úkoly.

Další odborku bych si vybrala podle toho, že danou oblast dělám nebo že se v ní chci zlepšit - nyní uvažuji o odborce Fyzik/​Fyzička. Důležité je, aby byl pro mě obor atraktivní a zajímavý. 

DJ: Na minulém táboře jsme se domluvili, že odborky budeme plnit, nyní se k plnění dostáváme. Vybral jsem si odvětví, které je mi sympatické - plavání máme jako předměty na škole, odborka Plavec/​Plavkyně by mě tak mohla posunout dále. Ostatní si vybrali odborky Trosečník/​Trosečnice, Táborník/​Tábornice - ideální odborky k plnění na táboře.

Fragl: Začal jsem s plněním Spisovatele/​Spisovatelky. Zkoušel jsem splnit odborku Táborník/​Tábornice, ale odborka pro mě byla příliš náročná. Na odborkách se mi líbí, že umí být výzvou - při jejich plnění zjišťuji svoje limity.

U odborky Spisovatele/​Spisovatelky mi vyhovovalo její zpracování, baví mě psát krátké texty a povídky. Odborka byla jako ušitá na míru mému osobnímu rozvoji. 

Jakým překážkám jsi při plnění čelil/​a?

Kája: Hodně mě baví sjezdové lyžování, ale úkoly v odborce Polárnice/​Polárnice jsou zaměřeny na různá odvětví - je pro mě náročné střídat různé zimní sportovní aktivity.

DJ: Bylo pro nás těžké s odborkami začít, protože je u nás předtím ještě nikdo neplnil. Ve trojici se můžeme podporovat a být si navzájem patrony.

Fragl:  Důležité je s odborkou začít, pak už to jde skoro samo. Přesto některé body odborky pro mě byly velkou výzvou.

Jaké jsou tvé plány s odborkami do budoucna?

Kája: Chtěla bych se více se věnovat odborkám v oddíle a efektivněji je začlenit do programu. Zavádíme táborové workshopy, kde si děti samy zvolí, na co se zaměří. Našim dalším cílem je, aby holky plnění odborek lépe pochopily a více si ho užívaly.

DJ: Začneme plnit odborky i s dětmi z oddílů, oslovíme taky další rovery a rangers z našeho okolí, aby se s námi vrhli na plnění odborek. 

Fragl: Chtěl bych začít pracovat s vlčky a světýlky u vlčat, která vedu. Rád bych jim pomáhal a vedl je v plnění. 

Co bys vzkázal ostatním, kteří chtějí plnit odborky?

Kája: Myslím si, že v kategorii úkolů Ukaž se jsou kreativnější a zábavnější úkoly než v Dokaž to, nebojte se s nimi začít.

Plňte odborky i s někým jiným než se svým vedoucím. Lze je plnit i v kroužku, s kamarády. Patronem může být i oblíbený učitel.

DJ: Do začátku je důležité si vybrat odborku, kterou člověk zvládne. Odborky nejsou vždy jednoduché. Každý si najde několik odborek, které mu vyhovují, ostatní je náročnější splnit. Splnění první odborky nebude tak namáhavé, jako kdybych se pustil do něčeho neznámého, ale stejně mě posune. Je důležité si plnění taky užít. Odborky ve skupině mohou být zábavné a smysluplné najednou. 

Fragl: Neváhejte a neotálejte s plněním, zkuste si k sobě získat kamaráda nebo se zeptat vedoucího. Je důležité poznat, co vás baví a která odborka by vám sedla. 

Člověk když odborku plní, posouvá svoje hranice a získává pocit nejen “mám odborku”, ale i “mám zkušenosti, které poté můžu reálně uplatnit”.

Na zkušenostech Káji, DJ i Fragla můžeme vidět, že plnění odborek může být jak zábavou, odpočinkem, tak i smysluplným naplněním volného času a rozvojem nás samotných i lidí v našem okolí. Vrhni se do plnění odborek i ty!

Chceš se o plnění odborek v roverském věku dozvědět víc? Mrkni se i na další články: Jako rover odšívám odborky? Právě naopak! Vrhni se do jejich plnění nebo Plním odborky v roverském věku. Jak na to?

Za Skautský odbor,

Lukáš Matějek (Panda)