Plním odborky v roverském věku. Jak na to?

Možná se ptáš, jaké jsou možnosti plnění odborek, když se pro ně v roverském věku rozhodneš. Je to soubor pestrých chutí a každému bude vonět jiná. Přečti si, jak si s odborkami poradil rover Bochník a inspiruj se, jak to upečeš ty.

Bochník si připravuje program pro roverský kmen do odborky Mapař/Mapařka a přemýšlí: Mám svým kamarádům představit staré mapy. Napadlo mě několik možností, jak to udělat. Můžu roverům a rangers o starých mapách třeba povídat. To jim toho řeknu nejvíce. Nebo jim můžu kopie starých map ukázat a k tomu vysvětlit, jak těžká byla orientace v minulosti. Také by si mohli orientaci ve starých mapách vyzkoušet. To jim toho ale nestihnu říct tolik a možná to pro mě bude pracnější na výrobu. Někoho to nebude zajímat, může se nudit a dělat jiné věci. Co s tím? Jakou formu předávání znalostí a dovedností tedy zvolit?

Když už jsme si vybrali, kterou odborku budeme plnit, nabízí se otázka, jak ji plnit. Jaké úkoly budeme v dané odborce plnit, si totiž můžeme sami zvolit. V kategorii Dokaž to je sice většinou nutné splnit všechny úkoly, v doplňkových úkolech kategorie Ukaž se už je větší možnost volby. I když tedy musíme splnit všechny úkoly z Dokaž to, stále si lze vybrat, v jaké formě a do jaké míry budeme úkol plnit.

Mám vybranou odborku. Jak postupovat dál?

Nejdříve si všechny úkoly přečteme. Až mám o úkolech v odborce přehled, snáze nás napadne, jakým způsobem je můžeme splnit. Jdeme s roverským kmenem na puťák do zahraničí? A nebude poblíž nějaký hrad, abych si splnil úkol s genius loci daného místa?

Odborky nabízejí pestrou paletu forem plnění úkolů. Některé úkoly plníme sami, jiné s družinou, oddílem či kmenem, někým mimo skaut,... Při výběru odborky i plnění úkolů bychom měli zvážit, kolik máme my sami i družina, oddíl nebo kmen času, prostoru a možností na plnění odborek v rámci programu. Pokud nemáme příliš prostředků na plnění úkolů pro skautskou skupinu, vyberme si raději individuálnější úkoly. Je rozdíl mezi zajištěním návštěvy galerie pro oddíl a rýsováním modelu stanu s podsadou bez měření.

Tolik způsobů plnění. Jak si vybrat?

Zpátky k Bochníkovi. Znění úkolů odborky nám často nabízí mnoho způsobů, jak se do plnění pustit. Leckdy je možné napsat článek do časopisu, zpracovat téma koláží, zapisovat si do denííku, vytvořit komiks. Fotografie, kresba, popis, báseň – tolik možností, jak vyjádřit totéž jinak. Kmeni můžu informace předat pomocí hry, diskuse, interaktivního workshopu, přednášky a dalšího. Při volbě formy úkolu se snažme myslet na několik faktorů, které mohou být pro přínosnost úkolu klíčové:

  • Jak mě posune daná forma plnění úkolu? 
  • Některé téma bude snadné „odpřednášet“, ale co si z něj odnesou posluchači? 
  • Bylo by krásné ukázat všechny mapové značky, ale kdo těch 80 kartiček vystříhá? 
  • A je to vůbec nutné, když jich v praxi používáme jen 20 a s ostatními se příliš nesetkáváme? 
  • Budeme mít na schůzce čas si jich ukázat všech 80? 

Mysleme na osobní přínos pro nás a rozvoj ostatních RS. Nezapomínejme na náš čas věnovaný přípravě aktivity, případné finance na tvorbu pomůcek k úkolu a také na čas ostatních při realizaci aktivity/programu.

Rošiřujme obzory a buďme originální

Odborky vnímejme jako nabídku, kterou můžeme rozšířit vlastní obzor i rozhled někoho jiného. Snadno se nám může stát, že téma nakousneme polovičatě, úkol sice splníme – řekneme, k čemu slouží staré mapy – ale už nezmíníme, jak se vlastně orientovat v normální mapě, natožpak v té staré.

Chtěl bych nás pozvat k originálním formám plnění úkolů. Úkol splníme kdejakou aktivitou, hledáme-li opravdovou výzvu, může nám ji poskytnout nová forma úkolu. O mapě už jsem mluvil tolikrát, ale co to teď zkusit s větším zapojením ostatních RS tak, aby jim program skutečně něco dal?

A jak si poradil Bochník? Bochníkovi pomohlo rovnou znění úkolu odborky, je tam uvedeno, že by při programu měli všichni najít své bydliště, je tedy zjevné, že se s mapami bude přímo pracovat.

Pro inspiraci, jak plnit odborky, mrkni na videa k odborce Chemik/Chemička, Fyzik/Fyzička, Matematik/MatematičkaKouzelník/Kouzelnice.

Výzva závěrem

Hledáme rovery a rangers se zkušeností s plněním odborek v roverském věku, kteří by si našli čas na krátký rozhovor. Pokud vás téma zaujalo, ozvěte se nám prosím formulářem. S informacemi budeme pracovat v navazujícím článku. 

Za Skautský odbor,

Lukáš Matějek (Panda)