Proč vyzkoušet nábor holek a kluků ve skautském věku? Zamyslete se s námi!

Blíží se nový skautský rok a s ním nábory nováčků. Oslovit budoucí světlušky, vlčata případně benjamínky umíme a dlouhodobě se nám to daří. Ukazuje se, že nevyužité příležitosti možná máme u holek a kluků ve starším, skautském věku. Proč bychom se téhle příležitosti měli chopit, vám přiblížíme na dalších řádcích.

S přechodem na druhý stupeň základního vzdělávání dochází u mnoha holek a kluků ke změnám, které otevírají příležitost pro vstup do skautského oddílu:

 • někteří z nich mění školu - přestupují na osmiletá gymnázia, opouští prvostupňové malotřídky a začínají dojíždět do města na druhý stupeň, odchází na školu se specifickým zaměřením
 • řada z nich ukončuje kroužky, které jsou během prvního stupně často nabízené přímo při škole a s druhým stupněm tato nabídka končí
 • s výše uvedeným často souvisí změna kolektivů, v kterých se holky a kluci nachází, a zpřetrhání dosavadních kamarádských vazeb - hledají tak nové nebo naopak hledají cesty a způsoby, jak udržet dosavadní partu
 • s rostoucí samostatností holek a kluků se otevírá možnost začít dojíždět za svými zajmy, ať už v rámci větších měst, nebo třeba z vesnice do města
 • přichází puberta, čas, kdy o sobě holky a kluci přemýšlí, hledají nové výzvy, hledají místo, kam mohou patřit a kde je okolí dobře přijme
 • v neposlední řadě do výčtu můžeme v současné době přidat také to, že kvůli pandemii covidu a souvisejícím opatřením řada holek a kluků mohla o své kamarádské vazby přijít, můžou se cítit víc osamocení a mohou (třeba i společně s rodiči) hledat cestu, jak se vrátit mezi své vrstevníky.

Taky vidíte v každém z bodů výše příležitost oslovit je právě pro ochutnávku skautingu? My ano. A přidáme ještě pár konkrétních věcí, na základě nichž může být skauting pro starší holky a kluky zajímavý:

 • S rostoucím věkem roste taky potřeba holek a kluků po samostatnosti, touha něco dokázat, dostat důvěru dospělých a zkoušet nové věci. Právě tyhle potřeby může velmi dobře naplnit družinový systém. S podporou a důvěrou vedoucích lze ve skautských družinách vytvořit bezpečný prostor, ve kterém holky a kluci dostávají možnost zkoušet si nové věci, učit se vlastní zkušeností, přinášet svá témata a své zájmy, na kterých mohou pracovat. To vše s partou kamarádů, která je v tomto věku přirozenou potřebou.
 • Nové obzory a svět v celé jeho pestrosti může skautům a skautkám nabídnout taky mezinárodní rozměr skautingu. Právě teď stovky z nich prožívají velké dobrodružství na Středoevropském jamboree, kde se potkají se svými vrstevníky z jiných zemí Evropy. Další se pak chystají v příštím roce na jamboree celosvětové. A podobných příležitostí, včetně partnerství českého skautského oddílu s některým zahraničním, nabízí skauting spoustu. 
 • Řada holek a kluků na druhém stupni si už velmi dobře uvědomuje křehkost dnešního světa - měnící se klima a vliv člověka, hledají odpovědi na otázky, v jakém světě budou žít za pár let oni a co pro jeho rozvoj mohou udělat. Ve školách se bohužel leckdy k tématu nedostanou, zato skautské oddíly mohou holkám a klukům ukázat cestu a dodat jim jistotu, že každý z nás může k zachování kvality života na Zemi přispět.

Dává vám to smysl? Máte pro skautky a skauty ve svém oddíle místo? Nechcete spoléhat jen na nováčky, kteří přejdou z řad vlčáckých smeček a světlušáckých rojů? Ptáte se, kudy do toho?

 • Nejlépe funguje nábor přes stávající členky a členy oddílu. Zapojte je, vyzvěte je, ať na zářijovou výpravu/​schůzku pozvou své kamarády. Mohou to být právě třeba ti noví, kteří se nově ocitli v jejich třídách po přechodu z jiné školy. A nezapomeňme ani na holky a kluky z Ukrajiny, pro které je nalezení kamarádů možná klíčovou hodnotou v nelehké životní situaci, v níž se ocitli.
 • Připravte si pár aktivit, které zrealizujete ve všední odpoledne ve vašem vnitrobloku, na sídlišti, na místě, kde se schází holky a kluci, u vaší klubovny. Vemte s sebou celý oddíl, pozvěte ty, kteří postávají okolo, ať se taky zapojí. Můžete tak společně zkusit lakros, frisbee, lasování, týmové hry a další. Navázání prvních kontaktů mezi stávajícími členy oddílu a možnými nováčky přímo během aktivit funguje moc dobře jako hozené lano pro účast na vaší příští schůzce.
 • Nezapomeňte na svou dobrou a dobře dohledatelnou vizitku. Dobrý web nebo profil na Facebooku či Instagramu  plné fotek z činnosti, informace o tom, jak fungujete a jak se k vám lze přidat, a to nejen pro rodiče, ale atraktivní taky pro holky a kluky, kteří si o vás budou chtít něco najít. Dobře vám v tom poradí brožura Jak mluvit o skautingu
 • Máte jiný nápad nebo přímo zkušenost, co vám zafungovalo? Neváhejte a podělte se o ni třeba na Skautfóru.

Výchovná kategorie skautek a skautů je pro naplňování cílů skautské výchovy a našeho poslání klíčová. Je to věk, kdy se formuje mladý člověk, skrze zkušenosti, které mu život nabízí, hledá a nachází hodnoty, o které v budoucnu nejspíš opře svůj život, rozvíjí své dovednosti, navazuje vztahy, na kterých může stavět, hledá důvěru ve svět kolem sebe. Neméně důležité formující období pak pokračuje ve věku roverském. 

Pojďme využít skauting naplno a nabízet ho v maximální možné míře holkám a klukům ve skautském věku. 

-> Přihlaste se k pořádání náborů a získejte od skautského ústředí podporu - balíčky materiálů zdarma a větší slevu na další propagační materiály.

Bára Tichavová - Rozárka
místostarostka a zpravodajka pro program


Materiální podpora

Pro podporu náborů starších kluků a holek jsme připravili několik nových propagačních materiálů a předmětů, které můžeš využít:

-> Přebíračka - atraktivní retrohra v novém skautském vydání
-> Náborová kartička - pozvánka na oddílovou výpravu nebo jinou akci
-> Náborový plakát superschopnosti

Na Zpravodajství i Křižovatce najdete také další nápady a metodiky (např. k uspořádání náborové výpravy, k přípravě oddílu na starší nováčky a k jejich následnému udržení apod).