Připoj se k online perso poradně 18. 7. v 19:30

S některými oddíly a středisky už přes týden táboříte a možná si z nich na konci odnesete nové otázky týkající se vašeho týmu. Možná jste předali oddíl a středisková rada tak má nové členy, možná jste přibrali dospělé nováčky nebo koupili nové tábořiště, o které se někdo musí starat. Možná přemýšlíte o novém nastavení fungování střediskové rady, přerozdělení rolí, větší spolupráci s rodiči. A někdy je přínosné otázky otevřít napříč různými jednotkami, které mohou inspirovat. Od toho je tu právě online perso poradna - přidáš se?

Oddíly ani střediska by nemohla fungovat bez dobrovolníků. Skautská výchova by neprobíhala, kdyby se holkám a klukům neměl kdo věnovat. Věnujeme se ale ve středisku také těm dobrovolníkům? Pečujeme o ně, staráme se, aby jim u oddílů a ve středisku bylo dobře, aby se stále rozvíjeli, aby nevyhořeli? Myslíme na nástupnictví?

V listopadu 2023 a lednu 2024 proběhly pilotní online perso poradny pro zpravodaje pro personalistiku, vedoucí středisek a jiné činovníky, kteří pečují o své týmy nebo přemýšlejí, jak zlepšit komunikaci a spolupráci mezi lidmi na středisku. Rozhodli jsme se v setkávání pokračovat, a to s frekvencí jednou za dva měsíce. Online perso poradna se koná každý třetí čtvrtek v lichém měsíci od 19:30 do 21:00 na https://meet.google.com/​dob-tcwx-vpi. Termíny pro rok 2024: 21. 3., 16. 5., 18. 7., 19. 9. a 21. 11.

Poradna je komunitním setkáním. Témata přinesou sami účastníci - na začátku může každý nabídnout téma, o kterém by chtěl diskutovat. Následně společným hlasováním určíme priority a pak se jednotlivým tématům postupně budeme věnovat. Každý může ostatní inspirovat svými zkušenostmi. Moderátor má za úkol především směřovat diskusi ke zvolenému tématu a zajistit, aby se mohl vyjádřit každý, kdo má zájem. Případně může diskusi obohatit vlastními postřehy. Víc hlav víc ví a navzájem si můžeme poradit :)

Jaké byly otázky a témata minulých setkání?

  • Jak motivovat dobrovolníky ve středisku k větší aktivitě
  • Jak začít stavět strukturu nástupnictví v rámci střediska
  • Motivace vedoucích a roverů pomáhat s čímkoliv na středisku
  • Střet generačních světů
  • Jaký by měl být personalistický zpravodaj
  • Jak na práci s dospělými nováčky
  • a další

Více informací k perso poradně je k dispozici zde, popř. zde.

Budeme se na tebe těšit,
Kačka Slavíková, Petra Bašová – Fidla a další členové Odboru pro personalistiku

Kromě této online poradny lze kdykoliv využívat služeb e-mailové poradny na adrese poradna@skaut.cz.