Připoj se k online perso poradně ve středu 10. ledna 2024

Oddíly ani střediska by nemohla fungovat bez dobrovolníků. Skautská výchova by neprobíhala, kdyby se holkám a klukům neměl kdo věnovat. Věnujeme se ale ve středisku také těm dobrovolníkům? Pečujeme o ně, staráme se, aby jim u oddílů a ve středisku bylo dobře, aby se stále rozvíjeli, aby nevyhořeli? Myslíme na nástupnictví?

Střediska jsou různě velká, ale všechna by o své dobrovolníky měla pečovat. Není to však vždy snadné. I když se snažíme hodně, občas si nevíme rady. Koneckonců i komunikace doma s partnerem nebo s rodiči je někdy náročná, natož pak s týmem různorodých lidí. Někdy pro ně nemáme dostatek času, někdy nemáme nové nápady, někdy spolu nedokážeme věcně mluvit a řešit situace. Někdy se nám nedaří najít nové členy střediskového týmu.

Online poradna má ambici být komunitním setkáním pro zpravodaje a zpravodajky pro personalistiku a kohokoli dalšího, kdo pečuje o dobrovolníky a dospělé ve své jednotce. Témata přinesou sami účastníci – na začátku může každý nabídnout téma, o kterém by chtěl diskutovat. Následně společným hlasováním určíme priority a pak se jednotlivým tématům postupně budeme věnovat. Formátem to tedy bude stejné, jako jsou již nyní zaběhnuté výchovné poradny s Australanem. Některá témata střediskových personalistů a výchovných zpravodajů se jistě překrývají, jiná nikoli. V každém případě je dobré dívat se i na ta společná z různých úhlů pohledu. Již druhá poradna proběhne ve středu 10. 1. 2024 od 19:30 do 21:00 na tomto odkazu: meet.google.com/​dob-tcwx-vpi.

Každý může ostatní inspirovat svými zkušenostmi. Moderátor má za úkol především směřovat diskusi ke zvolenému tématu a zajistit, aby se mohl vyjádřit každý, kdo má zájem. Případně může diskusi obohatit vlastními postřehy. Víc hlav víc ví a navzájem si můžeme poradit :)

Budeme se na tebe těšit,

Kačka Slavíková a Fidla – Petra Bašová
koordinátorky personalistických projektů

Kromě této zatím pilotní online poradny lze kdykoliv využívat služeb e-mailové poradny na adrese poradna@skaut.cz.