Když si nevíte rady, je tu pro vás Poradna pro skautské vedoucí

Praxe skautského vedoucího může být náročná. Jsou situace, kdy bychom potřebovali poradit a nevíme, kam se obrátit. K tomu slouží poradna pro skautské vedoucí, která řeší otázky zabývající se psychickým, fyzickým i sexuálním bezpečím, specifickými potřebami mladších členů, vedením oddílu, výchovou nebo programem pro různé věkové kategorie.

Jak funguje poradna?

Poradna je emailová a do určité míry anonymní. Když na adresu poradna@skaut.cz pošleš svůj dotaz, pečlivě ho pročteme a do 7 dnů ti odpovíme, nebo tě propojíme s odborníkem. Pokud bude vhodnější problém řešit jinak než emailem (např. po telefonu), budeme tě informovat a je na tobě, jestli budeš chtít z anonymity vystoupit nebo ne.

Poradna není žádnou novinkou. Dlouhé roky fungovala pod odborem Skauting pro všechny. Proto bychom chtěli poděkovat především Barboře Váchové - Čáře, za dlouholetou práci, kterou při vedení poradny odvedla a Vítu Masopustovi - Jobovi za vedení celého oboru. V tuto chvíli poradna přechází pod Kancelář ústředí. 

Kdo jsou ti zmiňovaní odborníci?

Odborníci jsou lidé, kteří mají vzdělání a praxi v psychologii, právu nebo zdravotnictví a pomáhají nám s poradnou. Také jsou to lidé na ústředí, kteří se dlouhodobě věnují tématům, která se v dotazech poradny mohou objevit. 

Čím se poradna zabývá? Můžu se na ni obrátit s čímkoli?

Na poradnu se můžeš obrátit s dotazy, které se týkají fyzického, psychického a sexuálního bezpečí v organizaci, specifických potřeb mladších členů, vedení oddílu, výchovou nebo programem pro všechny věkové kategorie. 

Na některé otázky ale snadno najdeš odpovědi vyhledáváním na Křižovatce, což je taková skautská Wikipedie. Na některá témata také existují dedikované poradny nebo facebookové skupiny. Například pokud máš problémy se skautISem, najdeš odpověď tady, a pokud se chceš dozvědět něco o pojištění, odpověď najdeš na těchto stránkách. Existují také různé pomocné skupiny a stránky s tématy jako je skautské vzdělávání nebo hospodaření. Výchovní zpravodajové mají dokonce skupinu i vlastní online poradny. Většinu těchto pomocných skupin najdeš v komentářích tohoto facebookového příspěvku. A v případě, že žádná z těchto skupin není nápomocná, můžeš hledat pomoc i mimo organizaci.

Kamila Novotná - Woody
koordinátorka bezpečného skautingu