Pomoc českému roveringu: co se chystá a jak se zapojit

Možná se někdy ptáš: Jak má roverský program vlastně vypadat? Jak rovering podpořit na středisku, aby fungoval v souladu s vedením oddílů? A k čemu máme rovery a rangers jako výchovnou kategorii vlastně vést? Podobné otázky si klademe též a snažíme se nabídnout potřebné odpovědi a podporu. Revidujeme roverský program! Přečti si, co nás čeká a jak se můžeš zapojit.

Proč revize?

Důvodů je hned několik. Poslední revize roverského programu proběhla v roce 2011. Od té doby uběhla spousta času, během kterého se takzvaný Nový roverský program nechal žít svým vlastním životem. Dlouhá léta chyběla data o tom, jestli je program ve hnutí využíván a především, jestli je platným a odpovídajícím prostředkem k výchově roverů a rangers. Proběhl proto velký roverský průzkum, který tolik potřebná data přinesl. 

Ve zkratce se ukázalo, že je třeba se zaměřit na jasnější uchopení roverů a rangers jako výchovné kategorie, pracovat s kompetencemi skautské výchovy a doplnit konkrétní nabídku programů pro roverský věk. 

Nejen data, ale i časté diskuze, živě či na sociálních sítích, nastiňují další relevantní otázky. Jedna z nejzákladnějších, která mnohé jiné zastřešuje, je: Kam a jak vést rovery? Zejména na část jak jsou již mnohé odpovědi zodpovězeny v roverské metodice: Rovering - putování ke skautské dospělosti. A na otázku kam je to nasnadě. U mladších výchovných kategorií jsou dobrým vodítkem ke směřování programu kompetence skautské výchovy pro daný věk a jejich nástroje s nimi vědomě pracují – typicky stezky. Stejně tak i roveři a rangers už mají své kompetence a přímo navazují na ty skautské. Existují zvlášť pro mladší a starší věk. Jasný další krok tedy je: v souladu s nimi revidovat roverský program a jeho nástroje a vytvořit podporu pro aktivní užívání.

Co nás ve skautském roce 2022/​2023 čeká

Cílem revize je doplnit a aktualizovat obsah existujících nástrojů a případně i vytvořit nový, které by podpořil některé doposud méně akcentované součásti roverského programu. Například propojování roverských společenstev i jedinců a sdílení inspirace mezi nimi. Roverský program má být uchopitelný pro rovery jednotlivce i velkou skupinu, pro rovera pracujícího i studujícího apod.

Na jaře tohoto roku proběhla analýza současně dostupných nástrojů ve vztahu k principům roverské revize a zmíněným kompetencím a ukázala na místa, kde je nutné nejvíce zasáhnout – k nim v první fázi revize upínáme největší pozornost. Zaměříme se tak na dvě oblasti.  

Mise pro tento rok: zaměřit se na rychlou pomoc

1. Pro začínající rovery a rangers: Otevíráme ti rovering, vyzkoušej ho!

Prvním ze dvou aktuálně revidovaných nástrojů je Roverský začátek. Nový nástroj s pracovním názvem Otvírák, na něj navazuje zaměřením na cílovou skupinu (začínající RS), které by měl nabídnout první seznámení s roveringem a pomoc zorientovat se v dalších nástrojích. Otvírák si představujeme jako interaktivní nástroj, který tě provede prvním rokem roveringu, představí všechny jeho možnosti a povede tě k přímému vyzkoušení. 

2. Máme funkční nástroj. Teď ještě obsah a rozjet to!

Projekty a výzvy (jde o dva nástroje, ale zde s nimi operujeme společně) v analýze obstály, odpovídají svou formou potřebám rovera, rangers i roverské skupiny a je dostatečně variabilní pro různé podoby skautského života. Jenže chybí jejich nabídka. Výzvou nebo projektem se může stát cokoliv, ale zvlášť pro začínající rovery je vytvoření správného cíle mnohdy obtížné. 

V rámci revize nástroje proto pracujeme na sběru nápadů možných výzev a projektů, mezi kterými si budeš moct najít inspiraci pro tvorbu své výzvy nebo projektu pro své společenství. I tento nástroj revidujeme v souladu s kompetencemi, abys přesně věděl(a), které projevy danými úkoly posiluješ a myslel(a) na všestranný rozvoj všech 24 kompetencí. Kromě inspirace můžou chybět i lidi a motivace, proto by nástroj měl mít motivující a rovery propojující systém. 

Rověři roverům! Aneb zapoj se

Kdo jiný by se měl zapojit do jeho revize roverského programu než právě roveři a rangers. Chceš být u toho? Podílet se na tvorbě nástrojů, které usnadní rovering nejen tobě, ale i stovkám dalších roverů a rangers? Možností je několik. Od jednorázových činností až po dlouhodobější spolupráci. Stačí sledovat roverské sítě, například faceboookovou stránku Rovernet či skupinu Roveři&Rangers, nebo instagram rovering_cz, případně skautský Discord, kde budou přibývat informace o průběhu revize i možnostech zapojení. Nebo se ozvi přímo Bleše na adrese marketa.musilova@skaut.cz. Třeba i jen pro více informací. 

Co můžu udělat hned teď? Zapadletuj! A pošli padlet dál

Otevři si Padlet: interaktivní nástěnku, kde sbíráme podněty:

  • k podobě i obsahu “Otvíráku”
  • k podobě i obsahu Projektů a výzev
  • jakékoliv další podněty a otázky, které máš

Vyjádři svůj názor, třeba jen pouhým lajkem, ale neboj se přijít s myšlenkou, či odkazem, kde se inspirovat. 

Pošli nástěnku do svých roverských skupin, ať se vyjádří opravdu so největší skupina těch, pro které nástroje jsou a jsou jim v budoucnu k užitku.

Sbíráme podněty do 2. říijna.

-

Neváhej se ozvat s jakýmkoliv podnětem či otázkou. 

Tvořme roverský program společně!

 - - -

Za tým revize roverského programu

Markéta Musilová - Blecha 

koordinátorka programových projektů