Nemůžeš si finančně dovolit účast na Světovém jamboree 2023? 9 míst je (skoro) zadarmo, hlas se rychle! 

Účast na Světových skautských jamboree je vždy velmi finančně náročná, celkově jednotlivce vyjde obvykle na vyšší desítky tisíc korun. Je proto bohužel mnoho skautek a skautů, jejichž rodiny si nemohou dovolit dceru nebo syna na Jamboree vyslat. Pořadatelé Světového skautského jamboree 2023 v Koreji se rozhodli tuto situaci alespoň částečně řešit. 

Tzv. Operace K je program organizovaný pořadateli Jamboree, tedy Korejskou skautskou asociací. Pořadatelé až devíti mladším účastníkům a jednomu vedoucímu zaplatí účastnický poplatek Jamboree (520 USD) a zpáteční letenku. Program je určen skautům a skautkám, kteří by se jinak akce účastnit nemohli, protože jim jejich rodinné zázemí účast na takto finančně náročné akci neumožní, a zároveň jsou skauty tělem i duší, kteří by Junák - český skaut měli spolu se stovkami dalších reprezentovat. 

Jak se ucházet o účast na Jamboree s mimořádnou slevou? 

Zájemci spolu s přihláškou zašlou motivační dopis v rozsahu maximálně jedné normostrany, ve kterém napíší, proč pro ně není účast bez mimořádné finanční podpory Operace K možná, a jak si myslí, že splňují podmínku dobrého skautského ducha. Druhou přílohou bude doporučující dopis od vedoucí/ho oddílu nebo střediska k účasti na Jamboree v rámci programu Operace K. Vybraní účastníci se budou Jamboree účastnit stejně jako všichni ostatní účastníci z Junáka - českého skauta, budou zařazeni do jamoddílu podle místa bydliště.

Nabídka platí pouze pro dětské účastníky, vedoucí již byl vybrán na základě přihlášení po předchozí výzvě.

Přihlášku s oběma přílohami vyplňte a nahrajte na stránkách českého kontingentu, své případné dotazy můžete směřovat na e-mail registrace@jamboree.cz

Doporučujeme konat rychle - ideálně do 15. května (finální uzávěrka stanovena na 31. května). O výběru rozhodne vedení českého kontingentu.

Účastnický poplatek a platba

Pro české účastníky vybrané do Operace K byl stanoven účastnický poplatek ve výši 12 000 Kč.

Mimořádně snížený účastnický poplatek 12 000 Kč zahrnuje:

  • Cestovní pojištění v době konání akce 1. – 13. 8. 2023 (bez Pre a Post eventů a Home and Hospitality) 
  • Kontingentní tričko, šátek a nášivku
  • Ubytování pro 3 přípravná setkání (ubytování na přípravných setkáních nezahrnuje stravu)

Účastníci Operace K mají letenku spolu s ubytováním a stravou v době konání akce 1. – 13. 8. 2023 hrazené Korejskou skautskou asociací (sponzorováno vládou Korejské republiky).

Splátky účastnického poplatku jsou následující:

  • 1. splátka: 6 000 Kč zaplaceno do 7 kalendářních dnů od potvrzení přihlášky (dokud nebude připsána na účet první splátka, nebereme přihlášku jako závaznou). Potvrzení přihlášky přijde 10 vybraným skautům (nejedná se o mail potvrzující přijetí přihlášky - formuláře).
  • 2. splátka: 6 000 Kč do 31. 10. 2022.

Jsme rádi, že bude touto cestou umožněna účast i skautkám a skautům, kteří by si ji jinak nemohli dovolit a těšíme se na Vaše přihlášky. Vedoucí středisek a oddílů prosíme o rozšíření této mimořádné nabídky. Děkujeme.

Radomír Švihel – Radar
vedoucí českého kontingentu na WSJ 2023

Vojtěch Olbrecht - Fišer
zahraniční zpravodaj Výkonné rady