Náčelnictvo schválilo výši členských příspěvků na rok 2023

Součástí programu zářijového zasedání Náčelnictva bylo mj. projednání a schválení výše členských příspěvků na příští rok. Příslušné částky najdete již nyní v tomto článku a během podzimu se standardně objeví ve směrnici k registraci.

Výše členských příspěvků na rok 2023

Členské příspěvky pro organizaci jako celek byly stanoveny ve výši

  • 335 Kč na člena s odběrem spolkového časopisu,
  • 295 Kč na člena bez odběru spolkového časopisu. 

Dojde tak k meziročnímu navýšení členských příspěvků o celkem 15 Kč, tedy stejně jako v posledních několika letech.

Přitom z uvedeného členského příspěvku činí výše odvodu do Fondu nemovitostí pro rok 2023 již tradičních 25,- Kč na člena.

Náčelnictvo dále stanovilo

  • výši členských příspěvků na IT řešení a Skautskou telefonní síť pro rok 2023 na 200 Kč za telefonní číslo,
  • výši členských příspěvků za členskou kartu pro rok 2023 na 25 Kč na člena.

Výše těchto částek v členském příspěvku tedy zůstává stejná jako v aktuálním roce.

Náčelnictvo navíc Výkonné radě uložilo, aby se v příštích měsících koncepčně zabývala analýzou a řešením systému nastavení členských příspěvků v organizaci do dalších let. Takový materiál popisující případnou budoucí podobu a strukturu členských příspěvků, pak Výkonná rada předloží Náčelnictvu na zasedání v červnu 2023. To se jím bude zabývat a bude moci určit směr, jak budou vypadat členské příspěvky od registrace 2024.

K čemu slouží členský příspěvek?

Členské příspěvky jsou vlastním zdrojem financování organizace. Úhradou členského příspěvku osoba každoročně potvrzuje své členství v rámci spolku Junák - český skaut a zároveň tím přispívá k zajištění chodu domovského střediska i celé organizace (příspěvek pro okres, kraj i organizaci jako celek). 

Organizace pro úhradu svých potřeb nejdříve využívá účelově vázané dotační prostředky, účelové dary, a až jako poslední členské příspěvky. Každý rok se tak částečně mění struktura výdajů, na které jsou členské příspěvky použity. Jsou využívány zejména na náklady které není možné pokrýt dotací a obtížně se na ně hledají jiné zdroje. Jedná se o část mzdových a administrativních nákladů souvisejících s provozem Kanceláře ústředí, příspěvek na projekt Spolkový časopis, kofinancování projektů, členské příspěvky ČRDM, zahraniční příspěvky atd. Umožňují také vytvářet finanční rezervy do budoucna. Dále jsou využívány jako příspěvky do Fondu nemovitostí.

Fondu nemovitostí ústředí formou dlouhodobých bezúročných půjček a darů podporuje úsilí jednotek o obnovu a získávání kluboven, základen či tábořišť do jejich vlastnictví. 

Příspěvek na IT řešení a STS je roční poplatek za benefitní službu, kterou organizace nabízí svým členkám a členům. Jeho původní využití, tedy financování projektu STS, se postupem času proměnilo z čistě technického zajištění STS až do většinového využití na další skautské IT projekty (zejména rozvoj skautISu a webů). 

Nepřehlédněte

Další informace k členskému příspěvku v Junáku - českém skautu, jeho jednotkách i prací s ním najdete na Křižovatce.

S ohledem na aktuální situaci světa kolem nás a další blížící se měsíce, také připomínáme vzkaz starosty “Buďme připraveni na finančně náročný skautský rok. Hledejme úspory i zdroje”. Právě teď tak může být velmi vhodné opětovné přemýšlení o vhodném nastavení členského příspěvku ve vaší jednotce, v kontextu dalších okolností i místních podmínek.

 

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

Markéta Olišarová (Jóňa)
zpravodajka pro ústředí