Máme nové Stanovy! Od září 2022 se jimi všichni řídíme

Od 1. září 2022 jsou účinné nové Stanovy Junáka - českého skauta, které již obsahují doplněnou skautskou výchovnou metodu se všemi jejími prvky a také přinášejí dílčí změny v revizních komisích. V ostatních částech zůstává text stejný, jako v těch původních, přesto je důležité novým Stanovám věnovat pozornost.

Změnu Stanov si organizace schválila na mimořádném XVI. valném sněmu  konaném letos v červnu v pražském Rudolfinu. Všechny provedené změny jsou však účinné až nyní od 1. září 2022 - od té doby se novými Stanovami musí všichni členové a jednotky řídit.

Kde nové Stanovy najdu?

Kompletní znění nových Stanov je zveřejněno na Křižovatce ve spisovně (skaut.cz/​stanovy) a pro širokou veřejnost také u hlavního spolku ve sbírce listin ve spolkovém rejstříku. Nové Stanovy vždy snadno poznáte také podle aktualizované zelené obálky.

Text Stanov si můžete kdykoliv projít online na webu nebo si je z webu lze stáhnout v graficky zpracovaném PDF. V případě nutnosti si je můžete i vytisknout, ale primárně předpokládáme práci s elektronickou verzí. Pokud byste potřebovali nějaké instituci předložit naše úředně ověřené Stanovy, můžete odkázat právě do spolkového rejstříku k hlavnímu spolku nebo přímo použít PDF verzi s elektronickým podpisem starosty. V této podobě lze Stanovy přikládat i ke všem oficialitám a také je lze nechat na CzechPOINTu zkonvertovat do papírové podoby, která má pak váhu ověřeného originálu.

Doplnili jsme 8. bod skautské výchovné metody

  • Na 41. celosvětové skautské konferenci (WOSM) v roce 2017 se revidovala skautská výchovná metoda a byl přijat nový, osmý prvek “zapojení do společnosti” (Community Involvement). 
  • Junák - český skaut, jakožto člen WOSMu, se tak při nejbližší možné příležitosti - na svém mimořádném Valném sněmu - rozhodl tuto úpravu do svých Stanov zapracovat.
  • Skautskou výchovnou metodu ve svém plném znění najdete ve Stanovách v čl. 9.
  • Podrobný popis celé skautské výchovné metody najdete na Křižovatce a tam se můžete dozvědět i všechny detaily a důležité informace o “zapojení do společnosti" (o novém 8. prvku).

Upravili jsme fungování revizních komisí

  • Změna ohledně revizních komisí (úprava Stanov v čl. 38 a novém 46a) neruší dnes existující revizní komise, ale pouze otevírá možnost pro budoucí další úpravy ohledně zajišťování revizní činnosti v jednotkách, což se bude moci promítnout do některé z budoucích novel Organizačního řádu (s účinností od 1. října 2022 mohou střediska mít i jen dvoučlenné revizní komise, okresy a kraje i nadále musí mít alespoň tříčlenné), příp. Revizního řádu.
  • Na existenci ani rozsahu práv a povinností revizní komise, jak je uvedeno v Organizačním a Revizním řádu, se tedy nic nemění.
  • Ovšem již od 1. září 2022 nebude nutné zapisovat jednotlivé členy revizní komise do veřejného spolkového rejstříku. Dobrovolníkům v revizních komisích tak odpadne nutnost ověřovat osoby na CzechPOINTech a zajišťování souvisejících dokumentů (pozor, vedení středisek se i nadále do rejstříku zapisuje a jejich dokumenty je třeba zajišťovat).
  • Výmaz současných členů revizních komisí ze spolkového rejstříku není dělán ihned se změnou Stanov, ale proběhne až spolu se zapisováním jiných změn, typicky po dalším řádném sněmu jednotky. Vzhledem k aktuální mimořádné možnosti posunutí řádných sněmů organizačních jednotek , očekáváme, že k tomu bude docházet až v roce 2023.
  • Další podrobnosti můžete najít v článku, který jsme zveřejnili na Zpravodajství již v srpnu.

Na co si dát pozor?

Ve vztahu k novým Stanovám se hodí připomenout, že pokud bude vaše jednotka například na podzim podávat projekty do dotačních výzev (obcí, krajů), může být požadováno k žádosti také přiložení Stanov organizace. V takovém případě nezapomeňte, že je nutné přiložit právě nové Stanovy, ideálně ty s elektronickým podpisem (mají platnost ověřeného originálu).

Máte dotaz či nejasnost?

Neváhejte napsat na e-mail registrace@skaut.cz a pokusíme se vám pomoci.

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

Jan Chmelař
asistent organizačního zpravodaje