Mají všichni v družině svou funkci?

Asi si pamatujeme tradiční funkce v družinách z foglarovek, nebo taky z našich dětských let. Nástěnkář, kronikářka, docházkář, zdravotnice… Družiny ale možná potřebují tyto funkce obměnit. Nebojte se toho!

Možná vám vrtá hlavou otázka, proč by v družině vůbec nějaké funkce měly být a je to oprávněná otázka. S odpovědí nám může pomoct družinový systém. Družina by měla být fungující parta, kde má každý své místo a je do jisté míry autonomní v tom, co dělá na schůzkách a družinových výpravách. Podstatnou roli v ní hraje rádce nebo rádkyně. Ale co ostatní? Ostatním můžeme pomoct najít své místo a uplatnění v družině skrze družinové funkce a současně družina lépe funguje, když jsou v ní všichni aktivně zapojeni a ne jen pasivně přijímají program od rádce či rádkyně a vedoucích.

Co teda ty družinové funkce?

Když jsme se loni ptali na Hře družin na to, jak vnímají družinové funkce dle čeho je družiny vybírají, zjistili jsme, že je to různé. Družiny funkce popisovaly podle toho, co reálně potřebují pro svůj chod, ale i podle silných stránek jednotlivých členů a členek. Většina družin si také uvědomovala, že pro své fungování potřebují měkké dovednosti (například někoho empatického, kdo umí řešit konflikty). 

Zaujalo nás, že tradiční funkce, které si pamatujeme z dětství nebo z příruček byly v menšině. Tradiční funkce přitom velmi často nezmizely, pouze se upravily tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám dané družiny, technologiím a způsobu, jak družina funguje. Některé stálice se objevují pořád, třeba kuchař/kuchařka nebo topič/topička (pokud má družina kamna). Je tedy naprosto v pořádku se jimi inspirovat, pouze mysleme na to, aby daná funkce družině pomáhala a nebyla jen “pro funkci”.

Funkce nefungují?

Z rozhovorů s družinami vyplývalo, že pro to, aby funkce v družinách fungovaly a nebyla právě jen “pro funkci”, tak se velmi vyplatí ptát se holek a kluků na to, co při chodu družiny potřebují, co kdo umí a co koho baví. Možná si totiž někdo pamatujeme, že funkce v družině byly jasně dané a při rozdělení se úplně nehledělo na to, aby byl každý se svou funkcí spokojen, ale hlavně aby byla obsazená. Zkusme to opačně! 

Pojďme se o tom tedy se svými družinami pobavit:

  • Co družina běžně dělá a potřebuje?
  • Co jednotliví členové a členky družiny umí? Je někdo nadaný na sport, umění či stavbu stanů?
  • Jaké má kdo zájmy? Může je využít i družina?
  • Kdo v družině je empatický, umí vždy povzbudit? 
  • Kdo vše pečlivě zkontroluje, nastuduje pravidla nebo bedlivě ohlídá přihlášky na tábor? 
  • Kdo odlehčí těžkou situaci, dodá správný vtípek? Kdo umí vyřešit i tu nejzapeklitější situaci?

Družiny dokázaly samy docela přesně popsat to, co potřebují a jaké funkce by jim pomohly. Když funkce jen nepřidělíme, ale budou vycházet z družiny, má to své výhody:

  • Skaut či skautka vezme spíše za svou roli či funkci, která odpovídá jeho schopnostem a zájmům. Bude ji pak naplňovat spolehlivěji a kvalitněji.
  • Stejně tak družina mnohem lépe přijme funkci, která vychází z toho, co opravdu potřebují. Skaut či skautka tak budou mít v ostatních z družiny větší oporu. 
  • Kluci a holky se přirozeným dělením rolí učí hledat své silné stránky i  silné stránky ostatních. Rozdělování funkcí naopak upozadí stránky slabé, protože ty většinou k funkci nevyužijí.
  • Družina si lépe uvědomí, co vše pro své fungování potřebuje a co naopak ne.

Hodily by se vám další tipy na zavedení funkcí v družině?

Pokud chcete nový školní rok odstartovat s družinovými funkcemi, zkuste se nejen ptát, ale taky nelpět na tom, že když už si družina funkce rozdělí, tak to tam má zůstat. Možná se při rozdělení někdo spletl nebo očekával od dané funkce jinou náplň, než je pak realita. Zkuste zavést třeba měsíční zkušební dobu na vyzkoušení si funkcí a pak si s družinou sednout a třeba si je povyměňovat. 

Holky a kluci nechtějí celý rok dělat jednu funkci celý rok? Domluvte se na nějakém systému, jak si je budou střídat a předávat. Důležité je, aby každý věděl, co která funkce znamená a co má na starosti.

Družinový kalendář!

Během června Vám pravděpodobně (pokud jsi vedoucí oddílu skautů a skautek) přišel do schránky Družinový kalendář na školní rok 2022/23. V letošním kalendáři kromě úkolů do stezek a odborek najdete taky září plné družinových funkcí. Využijte návodné výzvy a taky svátky družinových funkcí k tomu, abyste zavedli ve své družinové funkce, které budou holky a kluky bavit!

Pokud o Družinovém kalendáři neslyšíte poprvé nebo naopak slyšíte a zaujal vás, budeme rádi za vyplnění krátkého dotazníku. Zajímá nás, jestli a jak ho používáte. 

Za skautský odbor,
Ywen - Eliška Omelková