Jak na registrační příspěvek? Zkuste placení registrace po částech!

I když už některá střediska a oddíly začaly s vybíráním registračního příspěvku, stále se mohou objevit zajímavé tipy a triky k tomu, jak si celou agendu ulehčit nebo pomoci rodičům v této nelehké době, kdy jejich finanční situace nemusí být příznivá. Tento článek přináší zejména podněty k vybírání členského příspěvku po částech a odkazuje na důležité části na webu krizovatka.skaut.cz, které se tohoto tématu týkají.

Registrační příspěvek po částech

Povinnou součástí registrace je pro každého člena Junáka i úhrada členského příspěvku.. Střediska mohou tyto příspěvky vybírat kdykoliv v průběhu roku podle vlastního uvážení, třeba i ve více splátkách. Typicky jej oddíly a střediska vybírají (v hotovosti či na bankovní účet) během podzimu, aby  bylo včas jasné koho do jaké registrační kategorie v lednu registrovat, je ale také možné uhrazení členského příspěvku) rozdělit do více splátek a zaplatit jednu jeho část před registrací - například na začátku školního roku a druhou pak například v půlce školního roku, kdy už je registrace uzavřená. Díky této možnosti možná ulevíte některým rodičům, kteří si vyšší registrační příspěvek nemohou dovolit uhradit jednorázově.

Výše členských příspěvků

Výše členských příspěvků pro celou organizaci se určuje jednou ročně (celorepublikově schvaluje základní výši Náčelnictvo). Rada každé organizační jednotky schvaluje svůj vlastní členský příspěvek pro členy daného střediska či VOJ a ten musí být zaznamenán v zápise z rady OJ. Vlastní příspěvek jednotky se skládá z členského příspěvku střediska, nadřízených VOJ (skautský okres nebo kraj) a členského příspěvku Junáka – českého skauta se všemi odpovídajícími částmi (viz usnesení náčelnictva nebo směrnice k registraci). Zároveň rada OJ musí dbát na to, aby zohlednila místní podmínky, finanční potřeby oddílu i dlouhodobé plány na rozvoj místního skautingu (oprava klubovny, nákup lodí, atp.). Doporučená výše příspěvku je 600 – 1500 Kč. Tato část Křižovatky se věnuje tomu, jak určit vhodnou výši členského příspěvku. Zde  pak naleznete článek, ve kterém jsou členské příspěvky rozebrány komplexně.

Užitečné odkazy

Usnesení náčelnictva

  • Náčelnictvo každoročně schvaluje na začátku podzimu výši členského příspěvku pro registraci následující kalendářní rok.

Směrnice k registraci

  • Směrnice k registraci obsahuje všechny důležité částky a data k registraci.

Článek o členských příspěvcích

  • Rozšiřující článek o členských příspěvcích

Článek o stanovení výše členského příspěvku

  • Rozšiřující článek o stanovení výše členského příspěvku

Jan Chmelař
Asistent organizačního zpravodaje