Hospodaření na Křižovatce a ve Zpravodajství

Přinášíme vám informace o změnách na Křižovatce a Zpravodajství v oblasti hospodaření. Kde a jak najdete staré články? Co se stalo s Metodickými listy? Jakou podporu poskytujeme novým hospodářům? Kde hledat novinky?

Křižovatka v nové podobě přichází s filozofií snadného a rychlého vyhledávání informací, které mají být nejen kvalitní, ale také stručné. Články mají být přínosné pro zkušené čtenáře i pro začátečníky. V oblasti hospodaření jsme na Křižovatku převedli všechny relevantní a aktuální články a zařadili je do nové struktury, která je velmi podobná tématům na původní Křižovatce. Vzhledem k tomu, že hospodářská oblast je rozsáhlá, probíhá revize textů (dle nové filozofie) postupně a dosud není ukončená.

Ve Zpravodajství naleznete aktuality a časově omezené zprávy. V záložce Hospodaření a revize si můžete filtrovat články z oblasti hospodaření. V záložce Zprávy z ústředí naleznete důležité články z řízení organizace.  

Když chcete získat přehled všech článků k hledanému tématu, nebo když si nejste jisti, kde přesně se hledaný článek nachází, využijte funkci vyhledávání. Výsledky vyhledávání zobrazí relevantní články na Křižovatce i ve Zpravodajství zároveň.

Metodické materiály

Metodické listy byly převedeny na novou Křižovatku v původní podobě a jsou vloženy jako (PDF) přílohy do tematických článků. Postupně je budeme převádět z PDF do podoby článků (textu) a přitom též aktualizovat. Zároveň pracujeme na aktualizaci a zjednodušení i dalších metodických materiálů - viz např. Směrnice k cestovnému.

Formuláře a vzory

Formuláře a vzory naleznete jako přílohy u jednotlivých tematických článků. Ve Spisovně jsou nyní především Řády, Směrnice a Vyhlášky. Z hospodářské oblasti zde jsou formuláře k pojištění. Všechny vzory a formuláře naleznete snadno přes funkci vyhledávání po zadání klíčových slov.

Hospodaření na Křižovatce - témata:

Přebírám hospodaření jednotky - tento článek je vhodný pro začínající hospodáře, pomáhá se základní orientací v hospodářských tématech a odkazuje na další informační zdroje. 

Hospodaření tábora (akce) - článek nabízí praktické tipy pro hospodáře akcí.

Předpisy k hospodaření - naleznete zde odkazy na všechny Směrnice Junáka, které se vztahují k hospodaření, a dále odkazy na zákonné předpisy z oblasti účetnictví a daní.

Kalendář hospodáře - uvádí přehled důležitých termínů v hospodářské oblasti.

Finanční řízení - zde naleznete přehled nástrojů pro finanční řízení a návody pro efektivní nastavení hospodářské oblasti. Aby vaše středisko (OJ, oddíl) dobře fungovalo, je potřeba nejen plnit zákonné povinnosti, ale také vědět, jaké máme finanční zdroje (a umět je využít), jak sestavit rozpočet, vypracovat hospodářskou zprávu, a další. O hospodaření je také potřeba komunikovat s vedením OJ, i s tím pomůžou články o finančním řízení.

Dotace MŠMT - v tomto článku naleznete odkazy na základní dokumenty k dotacím MŠMT - Směrnici k dotacím a Pravidla k žádostem, a dále přehled všech dotačních titulů a k nim podrobné informace pro jejich získání. Naleznete zde také článek o tom, na co si dát pozor při čerpání a vyúčtování dotací - přehled nejčastějších chyb.

Fundraising - hledáte nové finanční zdroje nebo máte přímo člověka, který se věnuje fundraisingu? Přečtěte si, jak začít s fundraisingem a jak žádat o podporu. Nezapomeňte se podívat na své zdroje, které máte po ruce a možná je jen nevidíte.

Účetnictví a daně - v části účetnictví najdete potřebné informace pro vedení účetnictví od náležitostí účetních dokladů, přes účetní metody a postupy až po účetní závěrku. V části daně se dočtete, jaké máme daně a zda / kdy ovlivní vaši OJ. Více se věnujeme dani z příjmů právnických osob. 

Nemovitosti - plánujete si pořídit nemovitost nebo již nějakou vlastníte? Provedeme vás celým procesem od hledání a pořízení nemovitosti. Poradíme, jak na správu a pronájem. 

Pojištění - v tomto článku naleznete přehled všech druhů pojištění, které zajišťuje Junák pro své členy a jejich podmínky. Slovníček pojmů vás provede nejdůležitějšími termíny v pojištění.

Lidé - v této kategorii nyní naleznete článek o zaměstnávání lidí. Do budoucna zde budou články o personalistice v hospodářské oblasti - o tom, jak si vychovat hospodáře, o hledání nástupců a předávání hospodářských agend. A také o možnostech vzdělávání v hospodaření.

Cestovní náhrady - patří k často propláceným nákladům, proto jsou uvedeny samostatně. Článek shrnuje změny při poslední aktualizaci Směrnice, uvádí aktuálně platné sazby za opotřebení i průměrné ceny pohonných hmot. Článek také odkazuje na Směrnici, která nově zahrnuje i dřívější metodický list, takže všechny platné informace a doporučené postupy najdete přímo ve Směrnici k cestovním náhradám.

On-line nástroje k hospodaření - článek informuje o aktuálních on-line nástrojích, které usnadní hospodaření h.skauting a vedení účetnictví SW ESO. Tyto nástroje jsou vyvíjené přímo pro skauty. Naleznete zde nejdůležitější informace a odkazy na související weby a návody.

Revizní komise - je zde zařazena pro úplnost, protože kontroluje mj. hospodaření OJ. Dočtete se zde, co je náplní práce revizní komise a jak je v Junáku nastavena vnitřní kontrola.

Zajímá vás, proč se měnila Křižovatka? Více o důvodech změny Křižovatky a hlavních myšlenkách se dočtete v článku Nová Křižovatka a v článku o novém Zpravodajství.

Olga Dočekalová
koordinátorka ST hospodaření a kontrola