Nová Křižovatka i dočasné Zpravodajství je spuštěno

Spouštíme novou Křižovatku. Web poskytuje informace moderním způsobem s důrazem na přehlednost a potřeby čtenáře.

Původní Křižovatka se nyní rozděluje na dva zdroje informací. Zpravodajství, které bude přinášet aktuality a novou Křižovatku, která je zaměřena na informace trvalého charakteru.

Křižovatka krizovatka.skaut.cz
Zpravodajství zpravodajstvi.skaut.cz

Hlavní myšlenka

Původní Křižovatka již nevyhovovala trendům doby a vykazovala řadu problémů, což potvrdila důkladná analýza mezi širokou skupinou uživatelů. Ve spolupráci s odborníky jsme hledali nejvhodnější řešení pro potřeby našich členů. Ukázalo se, že v dnešní době není problémem nedostatek informací, ale přesně pravý opak, potřebná je hlavně možnost dostat se ke správným informacím snadno a rychle. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli jít cestou minimalismu a jednoduchosti s důrazem na kvalitní texty a relevantní obsah.

Hlavní myšlenkou nové Křižovatky je přinášet pouze užitečné informace, a to způsobem, který bude srozumitelný pro skautské mazáky i úplné nováčky. Odřezali jsme balast a po vzoru špičkového GOV.UK se snažíme informace předávat stručně, efektivně a pochopitelně tak, aby činovník hned našel, co potřebuje, snadno to pochopil a mohl se rychle vrátit k činnosti.

Přehledná struktura

Tomu je podřízen obsah i řazení dokumentů. Základem je přehledná struktura, snadné vyhledávání, spousta vícekrokových návodů, rozšiřující zdroje, možnost kontaktovat autora i dát zpětnou vazbu ke konkrétnímu obsahu přímo dole na stránce aj. Chtěli bychom zdůraznit, že se jedná o vznikající projekt, kterému jsme se intenzivně několik měsíců věnovali, ale který bude dále vylepšován a neustále upravován. Další témata budou přibývat, práce na obsahu nebude nikdy hotová. Zároveň uvítáme jakoukoliv zpětnou vazbu s cílem web přizpůsobit efektivnímu používání. Pevně věříme, že se nová Křižovatka osvědčí a budete sní spokojeni.

Zpětná vazba

Od 16. června jsme tedy v pilotním provozu nových webových řešení. Stojíme o Vaši spolupráci při odchytávání chyb, které nevyhnutelně nastanou. Pevně věříme, že je odladíme svižně a že i s nimi budou nová řešení od prvního dne funkční a přehledná. 

K tomuto účelu je na každé stránce funkcionalita, která vás navede přímo na formulář.

Odkaz na zpětnou vazbu najdete také na domovské stránce, hned pod hlavním nadpisem.

Další preferovanou možností je napsat e-mail přímo na nuf@skaut.cz.

Věříme, že nové nástroje zrychlí a zpříjemní práci se skautskými informačními zdroji a budou stabilním řešením do budoucna.

Snadná orientace

Nová Křižovatka obsahuje pouze návody a informace trvalé hodnoty, garantované a revidované ústředím. Má sloužit jako místo, kde činovník najde odpověď na své otázky, návod jaké zodpovědnosti má v nové funkci či jakým způsobem postupovat v různých situacích. Disponuje chytrým vyhledáváním, které výrazně zrychlí práci s webem a je celkově velmi rychlá.

Obsah byl přepracován s pomocí profesionálních copywriterů tak, aby byl konzistentní, jednoduchý, přímo k věci a snadný na čtení a orientaci. Jsme s výsledkem spokojeni a doufáme, že vy budete také. 

Co nás dál čeká

Paralelně s Křižovatkou spouštíme nový web skautského Zpravodajství na adrese zpravodajstvi.skaut.cz. Na tomto webu v budoucnu najdete aktuální zprávy z organizace, či z časopisů a dalších zdrojů. Nyní jde pouze o dočasnou verzi zpravodajství, plná verze je v přípravě a její spuštění plánujeme na podzim. 

Všechny nové weby jsou propojeny v hlavičce webu roletkovým menu – můžete tak snadno mezi weby přecházet.

V souvislosti s přechodem na nová řešení a archivací obsahu stávající Křižovatky proběhla v první polovině června omezení funkčnosti, například dočasná nemožnost zveřejňovat nové zprávy na Křižovatce. Dosluhující Křižovatka počínaje 4. červnem již není aktualizována. Proces je naplánován tak, aby pokud možno nezpůsobil problémy, důležité informace jsou průběžně dostupné a obsah původní Křižovatky je archivován (pokud se potřebujete dostat k nějakému starému článku, typicky zpravodajského charakteru, a odkaz z vyhledávání Google vám nefunguje, můžete si ho zobrazit na webu archivu, kdy do původní adresy na začátek přidáte „archiv“ a na konec dopíšete „.html“)

Tým projektu

David Urban – Ňuf | nuf@skaut.cz produktový manager aplikací interní komunikace
Hana van der Hoeven vedoucí týmu copywriterů

Petr Vaněk – Permi
místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti

Tomáš Slavík – Fred
ředitel Tiskového a distribučního centra

Ondřej Peřina
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci