Čtyři stovky dárců podpořily Dostupný skauting. Teď je to na nás!

Během celého prosince jsme napřeli síly do propagace dárcovské výzvy, jejímž cílem je podpořit skauty a skautky z rodin v tíživé ekonomické situaci. Přestože totiž skauting není tak finančně náročný jako jiné volnočasové aktivity, pro část rodičů je těžší a těžší najít prostředky na víkendové výpravy, nákup vybavení nebo letní tábor.

Máme velkou radost, protože téma Dostupného skautingu mělo mezi lidmi velkou odezvu. Děkujeme za podporu ve sdílení i darování! Teď je na nás všech, aby se prostředky dostaly ke klukům a holkám, kteří podporu potřebují.

Co se dělo?

 • Na Giving Tuesday, světový den štědrosti, jsme spustili měsíční dárcovskou výzvu.  
 • Na tvorbě a propagaci celého projektu se podílely týmy Komunikace, Fundraisingu a Programu, pod dohledem starosty Junáka - českého skauta.  
 • Využili jsme skautské sociální sítě, známé osobnosti na Instagramu, mailovou rozesílku, některá média, a to především pomocí grafik a fotek s jednotným #dostupnyskauting.  
 • Pomocí mailové rozesílky jsme oslovili bývalé dárce i bývalé členy a členky Junáka - českého skauta (ty u toho nezapomínáme motivovat k tomu, aby nabídli pomocnou ruku středisku ve svém okolí a zvát ke sledování skautských sítí). 
 • Projekt na darujme.cz ale zůstává i nyní otevřený a bude tomu tak i nadále. 

Co jsme dokázali?

Během jednoho měsíce se nám podařilo nadchnout více než 446 dárců a dárkyň a získat přes 600 tisíc korun - výsledek vysoce předčil naše očekávání.  

 • Průměrný dar byl 1 340 Kč. Dárci posílali ale třeba i 50 korunové dary a i tyto dary pomáhají.
 • Nejvyšší jednorázový dar byl 20 000 Kč.
 • Získali jsme téměř 40 pravidelných dárců a někteří z nich nám chtějí posílat podporu pravidelně až do roku 2027!
 • 380 dárců nám darovalo úplně poprvé.

Po roce jsme znovu vstoupili do kontaktu s bývalými členy Junáka - českého skauta a oslovili jich emailem devět tisíc. Email si otevřelo dva tisíce z nich, někteří byli emaiilem potěšeni, ale většina zůstala bez reakce. 30 bývalých členů nám poslalo finanční dar. 
Vyzkoušeli jsme si nové formy práce s newslettery, umíme v nich nyní rozlišovat komunikaci směrem ke skautům a skautkám a směrem k běžné veřejnosti. 
Získali jsme velmi vřelou a povzbuzující zpětnou vazbu na sítích i na samotném darujme.cz - bylo evidentní, že výzva rezonovala, že jí lidé rozuměli a pokud to bylo v jejich možnostech, snažili se ji podpořit. 
S dárci budeme rozvíjet a posilovat dobrý vztah, jsme v tom totiž teď spolu! 

Co se se získanými penězi stane?

Podařilo se nám naplnit pomyslnou kasičku, díky které budeme moci podpořit v ještě větší míře kluky a holky ze skautských rodin, na které nyní těžce dopadá ekonomická krize. 
Výsledek sbírky nám umožní rozšířit možnosti podpory a pravděpodobně díky němu také jedna z vln podpory programu Dostupný skauting bude moci být zaměřená na letní tábory (umožní tedy účast dětí na táborech) a pro vedoucí oddílů - žadatele - bude snazší o podporu požádat.

Jak můžete podpořit kluky a holky ve svém oddíle?

O finanční podporu na skautování holek a kluků z rodin v nepříznivé ekonomické situaci je UŽ TEĎ možné žádat. Možnosti podpory jsou aktuálně dvě:

Dostupný skauting

 • organizuje Junák - český skaut, dotace je zaměřená na podporu holek a kluků ve věku 6-26 let
 • o podporu se žádá ve SkautISu, středisko podává jednu hromadnou žádost 
 • na jednoho člena je možné žádat od 4 000 Kč do 7 000 Kč za rok 
 • dá se využít na účastnické poplatky na výpravy (vč. akce Národní skautské jamboree), materiál na skautské aktivity a tábornické vybavení, které středisko z dotace koupí a členovi/člence půjčí (batoh, spacák, karimatka, ešus, kroj)

Pozor: První kolo přijímání žádostí o dotace končí 15. 2. Více informací najdete zde. 

Darujeme kroužky dětem

 • organizuje Česká rada dětí a mládeže, jejímž členem jsme i my skauti 
 • podpora pro holky a kluky ve věku 3-18 let
 • podpora je určena pro rodiny, které pobírají přídavek na dítě
 • žádat jde o až 2000 Kč na každé dítě/pololetí, tedy až 4000 Kč za školní rok
 • na financování části aktivit se musí podílet také rodiče, minimálně ve výši 20 % celkové částky aktivity

Více informací najdete zde.

V blízké době přibude další z možností, zaměřená na účastnické poplatky za letní tábory, které pro rodiny představují dost vysoký náklad. Pokud nechcete přijít o novinky v této oblasti, nechejte nám v tomto jednoduchém formuláři svůj email- ozveme se vám, jakmile bude výzva vyhlášená. Pokud ale víte, že některé z vašich dětí potřebuje vybavení na tábor, zažádejte již nyní v aktuální dotační výzvě s uzávěrkou 15. února.

Barbora Trojak, skautská tisková mluvčí |barbora.trojak@skaut.cz|

Barbora Zálohová, hybatelka fundraisingu | barbora.zalohova@skaut.cz|