Dostupný skauting: Informace o novém dotačním titulu na podporu skautování holek a kluků z rodin v tíživé ekonomické situaci

Skautská střediska mohou nově ve skautISu žádat o finanční podporu na skautování holek a kluků z rodin v nepříznivé ekonomické situaci.

Takových rodin je v poslední době vinou inflace, energetické krize a dalších faktorů čím dál více. Nechceme, aby finance byly bariérou pro to, aby holky a kluci mohli zažívat se svými kamarády nová skautská dobrodružství a proto jsme spustili tento program finanční podpory.

Na skautské Křižovatce naleznete nový rozcestník programu Dostupný skauting, kde shromažďujeme veškeré informace k tématu a odkazy na důležité dokumenty (například pravidla a metodická doporučení k dotaci Dostupný skauting vycházející ze Směrnice k dotacím pro rok 2023). V následujícím článku se zaměříme na souhrn toho nejdůležitějšího. 


1. Pro koho je podpora z programu Dostupný skauting určená a co z ní lze financovat

Dotace je zaměřená na podporu konkrétních holek a kluků ve věku 6-26 let. O dotaci vždy žádá středisko jednou hromadnou žádostí podanou ve skautISu a středisko pak také spravuje přidělené finanční prostředky. Na jednoho člena je možné žádat o dotaci ve výši od 4 000 Kč do 7 000 Kč za rok a lze z ní pokrýt účastnické poplatky na výpravy (vč. akce Národní skautské jamboree), materiál na skautské aktivity (např. uzlovačka, KPZ, šátek, zápisník) a vybavení, které středisko z dotace koupí a členovi/člence půjčí (batoh, spacák, karimatka, ešus, kroj). V tuto chvíli není možné z dotace MŠMT platit tábory, ale v následujících měsících budeme díky dárcům připravovat cestu, jak podpořit účast holek a kluků i na táborech.

2. Jaké jsou termíny a náležitosti pro podávání a schvalování žádosti

Žádost se podává dvakrát ročně skrze skautIS. První kolo přijímání žádostí o dotace končí 15. 2., druhé kolo 8. 10. Dotaci lze žádat nejvýše na 70 % celkových nákladů, 30 % musí být hrazeno ze spoluúčasti rodičů nebo vlastních zdrojů střediska (například darů či dotací jiných subjektů). O výši podpory vás informujeme co nejdříve po uzavření přijímání žádostí, nejpozději do konce dubna, respektive října.

3. Kdo vybírá, koho finančně podpořit 

Výběr je v rukou střediska a oddílových vedoucích, kteří dobře znají kluky a holky a jejich rodinné zázemí. Jsou tak lépe schopni rozhodnout o vhodné a adresné pomoci, než hodnotící komise na ústředí. Středisko ovšem musí mít dopředu stanovená a střediskovou radou odsouhlasená kritéria, podle kterých bude postupovat. Doporučený postup včetně sady vzorových kritérií a přihlášky rodičů do programu naleznete v metodické podpoře.

4. Jak nabídku finanční podpory komunikovat rodičům

Je možné oslovit všechny rodiče ve vašem středisku hromadně, například e-mailem, a informovat je o nabídce finanční podpory. Zároveň můžete sami vytipovat konkrétní rodiny a oslovit přímo je. Oba dva přístupy mají své výhody a nevýhody a je dobré je dopředu zvážit. Podrobně jsme téma rozepsali v metodické podpoře, kde zároveň naleznete i vzorový oslovovací dopis.

5. Můžeme žádat o finanční podporu z programu Dostupný skauting a zároveň projektu Darujme kroužky dětem od ČRDM

Ano, jako jedna z členských organizací České rady dětí a mládeže plně podporujeme střediska a rodiny v tom, aby žádali i o další finance na podporu skautování holek a kluků z projektu Darujme kroužky dětem. S organizátory z ČRDM spolupracujeme a jejich aktivitu vítáme. Více k jejich projektu naleznete buď přímo na projektových stránkách nebo na skautské křižovatce v této sekci přímo tomuto projektu věnované.

6. Na koho se obrátit, pokud máme další dotazy k programu

Pro konzultace i doplňující informace je k dispozici koordinátorka programu Dostupný skauting Jana Harušťáková – Žíža (jana.harustakova@skaut.cz).

Jana Harušťáková – Žíža
koordinátorka integračních projektů a programu Dostupný skauting

Barbora Tichavová – Rozárka
místostarostka Junáka – českého skauta a zpravodajka pro program