Co přináší aktualizovaná směrnice pro akce na vodě? Novinky pro všechny vedoucí

Po více jak sedmi letech vydáváme aktualizaci směrnice, která v zájmu bezpečného průběhu akcí konaných na vodě stanovuje pravidla pro jejich zajištění a vedení. Týká se všech akcí na vodě, jak vodních, tak suchozemských skautů, s neplnoletými účastníky s použitím malých plavidel.

Pokud s oddílem či družinou občas nebo pravidelně, vyrážíte na vodu či realizujete jiné aktivity na vodě na lodích, věnujte pozornost právě vydané směrnici. Tento novelizovaný předpis vznikl na základě spolupráce Výkonné rady a Hlavního kapitanátu vodních skautů.

Koho se předpis týká?

Všech skautských akcí a aktivit konaných na na vodě s účastí neplnoletých osob a s využitím malých plavidlel (plavidla do délky 20 m, která nejsou určena pro více než 12 osob). A to jak vodních, tak suchozemských skautů.

Doporučujeme, aby se s novinkami seznámili všichni vedoucí, kteří na vodu vyráží nebo to zvažují.

Jaké novinky směrnice přináší?

Vydáním této novely dochází ke sjednocení pravidel pro pořádání akcí na vodě pro všechny jednotky a členy celé organizace, tedy pro vodní i suchozemské skauty. I proto jsme drobně upravili název směrnice, aby lépe vyjadřoval, že se týká všech a ne jen vodních skautů.

Stále je nutné, aby byl pro každou akci na vodě řádně ustaven její vedoucí. Ten navíc musí být dostatečně způsobilý k zajištění takové akce (podrobně viz čl. 7 směrnice). Nově směrnice uvádí odkazy na přehled úseků řek a jejich obtížnosti (viz čl. 3) a také povinnost vždy zohlednovat zkušenosti a aktuální situaci v místě atd. (viz čl. 14 až 16), zároveň navíc nabízí vysvětlení náročnosti vody a potřebné vybavení (viz příloha).

Velmi důležitou změnou je nové a vhodnější vymezení pravidel a požadavků v návaznosti na obtížnost vody, což podrobně popisuje směrnice v čl. 9 až 11 (seznamte se tedy s přesným zněním i uvedenými příklady), zde alespoň stručně:

  • na klidné vodě a při přiměřené schopnosti záchrany tonoucího ze břehu není stanovena povinná kvalifikace,
  • na vodách obtížnosti ZW bez případné možnosti záchrany tonoucího ze břehu je povinná minimálně vůdcovská zkouška,
  • na vodách obtížnosti WW I a vyšší je povinnou kvalifikací vůdcovská zkouška a zároveň skautská či civilní vodácká kvalifikace, alternativně přítomnost poradce s vodáckou kvalifikací,
  • pro vedení vodáckých putovních táborů je doporučována kapitánská zkouška.

Typické části vodních ploch na rybnících, vodních nádržích a stejně tak běžné úseky rekreačně splouvaných řek, jsou zpravidla vody obtížnosti ZW, na nichž je obvykle dostačující vůdcovská zkouška. Pozor však na místa, která by už byla WW I a vyšší. Vedoucí navíc musí vždy vyhodnotit aktuální situaci a dodržovat příslušné kvalifikační i další požadavky.

V dalších částech jako jsou požadavky na plavecké dovednosti, vesty a vybavení nedochází proti dřívější verzi předpisu ke změnám. Přesto však doporučujeme se s celým textem seznámit a připomenout si vše důležité.

Jak se novou směrnicí řídit?

Přestože účinnost směrnice je nastavena povinně až od 1. září 2023 (aby se s ní do té doby všichni mohli seznámit), doporučujeme se jejími pravidly řídit už v průběhu letní sezony 2023.

Předpis k pročtení i stažení ve spisovně

Směrnice pro akce na vodě
(vydáno v květnu, účinné od 1. září 2023)

Jak uspořádat výpravu na vodě?

Na Zpravodajství také najdete metodický článek, který ve své dřívější podobě již vyšel loni v časopisu Skauting, ale nyní obsahuje aktualizované odkazy a potřebné informace právě v souvislosti s novelou směrnice. Věříme, že vám článek pomůže s přípravami úspěšných a hlavně bezpečných výprav na vodě s oddílem či roverským kmenem.

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci