Zveřejnili jsme výsledky z registrace 2023. Organizace nadále roste!

Skautů a skautek v Česku je zase o něco víc – letos jsme překročili hranici 75 tisíc! Máme ohromnou radost, že s námi mohou další tisíce holek a kluků zažívat skautská dobrodružství, trávit čas s dobrými kamarády, všestranně se rozvíjet a učit se, jak dělat svět kolem lepším.

Máme za sebou další rok a je nás o 2 335 více než před rokem. V organizaci Junák – český skaut je celkem 75 650 členek a členů.

I po předchozím roce, kdy organizace rostla nejvíce za 20 let, se podařilo tento trend znovu zopakovat v mírnější podobě. I když na některých místech a v některých mladších kategoriích došlo k dílčímu propadu (v řádech desetin %), tak můžeme opět s radostí konstatovat, že v registraci 2023 došlo k pozitivnímu růstu.

Děkujeme všem, bez jejichž důvěry, podpory, energie, času či oddanosti by to nebylo možné! Skvělým dobrovolnicím a dobrovolníkům, skautským rodičům, obcím i krajům, všem dárcům i státu, který skauting podporuje.

Základní přehled výsledků registrace 2023

Pojďme si na několika základních přehledech ukázat, jak se opět po roce proměnila naše organizace vzhledem k množství členek a členů, počtu oddílů a nebo i rozmístění členské základny do skautských krajů. 

Celkový počet registrovaných osob

Počet registrovaných jednotek

Počty příchozích nováčků dle registrace 2023

Počty osob dle věku ve skautských krajích

Přehled výsledků registrace

Stáhněte a prohlédněte si jednostránkový přehled základních čísel a výsledků registrace 2023.

Pokud si zatím chcete ukrátit čekání na letošní zprávu o stavu organizace, připomínáme, že na webu otevřených dat (opendata.skaut.cz) najdete ke stažení všechny analýzy registračních dat i z minulých let (nově včetně analýz ke kapacitám vzdělávání).

Jan Chmelař
asistent organizačního zpravodaje