Zpráva z Evropských skautských konferencí 2022

Evropské regiony WOSM a WAGGGS pořádají každé tři roky Konference, které jsou obdobou našeho Valného sněmu. Koná se samostatně Evropská konference WOSM, Evropská konference WAGGGS a Společná konference WOSM i WAGGGS.

Junák – český skaut má na všech konferencích hlasovací právo a zastupovali jej Vojtěch Olbrecht (Fišer; zahraniční zpravodaj), Josef Výprachtický (José; starosta), Petr Vaněk (Permi; místostarosta), Kristýna Jelínková (Leela; členka zahraničního odboru) a Anna Bláhová (Delfín; kontaktní osoba pro WAGGGS).

Evropská konference WOSM projednala a schválila strategický plán evropského WOSM na období 2022–2025 s třemi strategickými prioritami:

 • Organizational Resilience (témata jako Membership Development, Organizational Development, Safe from Harm)
 • Educational Methods (Youth Programme, Adults in Scouting, Mental Health & Wellbeing)
 • Environmental Sustainability (Environmental Education, Strategic Partnerships, Environmentally Sustainable Region)

Schválenou a kompletní podobu plánu lze najít zde.

Mimo to Konference projednávala změny ve stanovách regionu (spíše technického rázu), poděkovala dobrovolníkům za práci v časech pandemie, bavila se o zapojení mladých lidí, členských příspěvcích, humanitární krizi v Evropě a podpoře mezinárodních výměn. Úplný přehled schválených usnesení je k dispozici zde.

Během zasedání bylo vyjádřeno poděkování za podporu Ukrajiny, které bylo směřováno mj. i k českým skautům a skautkám.

Do Evropského výboru WOSM bylo zvoleno 6 dobrovolníků (abecedně):

 • Jérémy Apert
 • Matthias Gerth (předseda)
 • Martin Seeman
 • Diana Slabu (místopředsedkyně)
 • Boris Vujnović
 • Wouter Zilverberg

Evropská konference WAGGGS projednala a schválila tříletý strategický plán evropského WAGGGS regionu na období 2023–2025. Plán se věnuje mimo jiné těmto tématům:

 • růst evropského WAGGGS regionu,
 • propojování členských organizací,
 • zlepšení práce s dobrovolníky, 
 • podpora programu týkající se udržitelnosti.

Konference projednávala i další témata. Diskutovali jsme o zapojení mladých žen do řízení organizace, zadali jsme novému výboru, aby se věnoval zlepšení krizového řízení (s ohledem na sociální i environmentální situaci v Evropě). Velkým tématem byl nástroj Azimuth, kterému se bude Evropský region WAGGGS více věnovat. Úplný seznam schválených usnesení lze nalézt zde.

Do Evropského výboru WAGGGS bylo zvoleno 6 dobrovolnic (abecedně):

 • Evelyn Dick
 • Filomena Grasso
 • Signe Gertz Jensen
 • Paula Neher (předsedkyně)
 • Antonia Pata
 • Olivia Solman (místopředsedkyně)

WAGGGS se na všech úrovních snaží dostat do řízení mladé ženy. Stojí tedy za zmínku, že čtyři ze zvolených žen jsou mladší 30 let.

Delegace Junáka – českého skauta se do průběhu i příprav Konferencí aktivně zapojovala, mj. sekundovala několik usnesení nebo pozměňovacích návrhů a účastnila se diskuzí před i na Konferencích. Mimo to Permi vedl workshop, ve kterém sdílel naše zkušenosti s růstem organizace a Permi a Fišer spoluorganizovali workshopy WOSM.

Junák – český skaut se angažoval i v rámci tzv. Krakovské skupiny, což je skupina zemí Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Lotyšska, Litvy a Estonska, které spolu již několik let spolupracují na mezinárodní úrovni a mj. společně diskutují témata Konferencí.

Generální tajemník WOSM, bratr Ahmad Alhendawi, poslal z Evropské skautské konference vzkaz českým skautkám a skautům. Celý článek lze nalézt zde.


Anna Blahová - Delfín
kontaktní osoba pro WAGGGS, Head of Delegation 17th European Guide Conference

Vojtěch Olbrecht - Fišer
zahraniční zpravodaj VRJ, Head of Delegation 24th European Scout Conference