Zemřela sestra Věra Ševčíková – Pavučinka. Vzpomeňte na ni spolu s námi

V neděli 21. května nás navždy opustila sestra Pavučinka – dlouholetá aktivní činovnice, vzdělavatelka a nositelka Řádu stříbrného trojlístku.

Sestra Pavučinka byla od r. 1945 členkou 3. dívčího oddílu v Brně. Brzy se stala rádkyní a od roku 1947 vůdkyní oddílu světlušek, u nějž působila do zákazu skautingu po únoru 1948. V roce 1968 již působila jako instruktorka na kursech.

Po roce 1989 se ihned zapojila do práce, absolvovala DILŠ v Zubří v roce 1991 a pak již působila jako instruktorka na 7 LŠ a ILŠ. V letech 1992-1998 byla místonáčelní DK, podílela se na vypracování nových stanov, obnovených stezkách pro skautky a světlušky, statutu a náplni LŠ a vůdcovských zkoušek, vedla lesní kurs s výukou němčiny. Byla vždy připravena přiložit ruku k dílu tam, kde bylo potřeba. Od r. 1993 je členkou Svojsíkova oddílu, nositelkou několika skautských vyznamenání, včetně toho nejvyššího - Řádu stříbrného trojlístku.

Přezdívka Pavučinka ji opravdu vystihovala – byla tak jemná a křehká, že ty, kteří se s ní setkávali, překvapovalo, kolik dobré vůle a neokázalé síly v ní je.

Kdo jste sestru Pavučinku znali, vzpomeňte na ni prosím spolu s námi.

Poslední rozloučení se sestrou Věrou Ševčíkovou – Pavučinkou proběhne 30. 5. 2023 od 14.45 hodin ve velké obřadní síně krematoria města Brna. Parte je k nahlédnutí zde.

Lenka Šablová, asistentka starosty