Zemřel bratr Zdeněk Navrátil – Fetišek. Vzpomeňte na něj spolu s námi

2. ledna 2024 nás navždy opustil bratr Zdeněk Navrátil – Fetišek, skautský činovník, vzdělavatel, výrazná osobnost nejen ivančického skautingu a nositel nejvyššího vyznamenání Řádu stříbrného vlka.

Zdeněk Navrátil – Fetišek se narodil v Ivančicích 28.2.1932. Už na gymnáziu měl problémy kvůli své víře a skautingu, kterému se začal věnovat po skončení války v roce 1945. Při čistkách ke konci 50. let ho jako politicky nespolehlivého vyhodili ze zaměstnání a jako inženýra poslali na pomocné práce. To už se oženil a měl dva syny.

V letech 1968-70 se podílel na znovuobnovení skautingu, 21. srpen 1968 prožil na skautském táboře. V rámci okresu ještě pomohl zorganizovat vůdcovské zkoušky a přispěl tak k zajištění další generace skautských činovníků. Následky špatného kádrového posudku rodiny nesly i jeho synové.

Po roce 1989 se opět podílel na znovuobnovení skautingu v Ivančicích a byl předsedou okresní rady Junáka Brno-venkov. Bratr Fetišek přednášel na různých skautských kurzech a seminářích, byl autorem nejedné skautské publikace a nositelem řádu stříbrného vlka. Celoživotní oporou mu byla jeho manželka Lidmila Navrátilová - Muha a jejich tři děti. Navždy nás opustil 2. 1. 2024.

O životní i skautské pouti bratra Fetiška se můžete více dočíst nebo si poslechnout v jeho vlastním vyprávění zachyceném v rámci projektu Paměť národa.

 Kdo jste bratra Fetiška znali, vzpomeňte na něj spolu s námi.

Poslední rozloučení s bratrem Navrátilem – Fetiškem proběhne v úterý 9. 1. 2024 ve 14 hodin v ivančickém kostele Nanebevzetí Panny Marie (Palackého náměstí, Ivančice).

Smuteční oznámení je k nahlédnutí zde.

Lenka Šablová, asistentka starosty