Základny pozor: očekáváme vypsání Mimořádné dotační výzvy na zvýšené náklady za energie v důsledku prudkého růstu cen v roce 2022

Věříme, že v nejbližších dnech dojde k očekávánému přesunu finančních prostředků do rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) s cílem podpořit nestátní neziskové organizace (NNO) pracující s dětmi a mládeží v oblasti zvyšujících se cen za energie.

Aktuálně s MŠMT jednáme o podmínkách mimořádné dotační výzvy na prokazatelné náklady zvyšujících se cen energií, které budou známy nejdříve po 28. 10. 

Pobočné spolky si o tuto dotaci nežádají, bude jim přidělena na základě stanovených kritérií. 

Pokud splňuje vaše základna podmínky čerpání dotací MŠMT, využíváte základnu i pro svou činnost a máte zájem o mimořádnou dotaci, vyplňte prosím tento dotazník 

Doporučujeme si rovnou požádat o mimořádné vyúčtování za plyn, elektřinu a vodu, které bude nutné doložit při závěrečném vyúčtování. 

V případě základen není možné o dotaci žádat pokud

  • základnu provozujete na základě živnostenského oprávnění, 
  • provoz základny je pouze v zápůjčkách jiných pobočných spolků a organizací. 

Jakmile budeme mít bližší informace, dáme vám vědět. 

Zuzana Vaidová
koordinátorka dotací
ekonomicke@skaut.cz