Vzkaz zpravodaje pro vzdělávání: Míst na vzdělávacích akcích sice není dost, ale citelně přibývají. Díky za to!

Na začátku kalendářního roku jsme zveřejnili analýzu kapacit skautského vzdělávání, která ukázala, že nám chybí asi 450 míst na čekatelských kurzech a 150 míst na vůdcovských kurzech.

Tak velký byl zájem o kurzy v roce 2020. Při porovnání dat s demografickými ukazateli předpokládáme, že dál poroste. Zjednodušeně řečeno bychom potřebovali přibližně 20 čekatelských a 6 vůdcovských kurzů navíc, k těm dosavadním. A do budoucna ještě další. Postavit takový počet nových kurzů, to je výzva pro celou organizaci. Výzva, na kterou potřebujeme reagovat rychle. Jednak proto, že chceme být i nadále rostoucí organizací, která nabízí skautská dobrodružství dalším holkám a klukům a zároveň stojí na aktivitě kvalitně připravených vedoucích, jednak proto, že kurzy představují významný zdroj inspirace, která může obohacovat dospívající a dospělé skautky a skauty na jejich skautské i životní stezce.

Nyní, ve dvou třetinách kalendářního roku 2021 (a na začátku roku skautského), je zřejmé, že organizace si potřebu nových kurzů nejen dobře uvědomuje, ale že pilně pracuje na jejím zvládnutí. Nové kurzy se staly tématem pro řadu skautských krajů, vznikly nové vzdělávací týmy, došlo k úpravě podmínek pro pořádání čekatelských zkoušek, některé vzdělávací akce navýšily kapacity, některé přidaly ročník navíc, další projekty se připravují. 

Odhadujeme, že za letošek přibude k dřívější nabídce 10 nových kurzů. To jistě nestačí, ale je to na dobré cestě. Navíc v roce, kdy vzdělávání velmi komplikovala epidemická situace. Je proto na místě poděkovat všem, kdo se podíleli a podílejí na vzniku těchto nových kurzů. A zrovna tak je na místě poděkovat i všem, kdo dlouhodobě pracují na kurzech dříve zavedených.  Velké díky!

Během podzimu budeme aktualizovat analýzu kapacit s letošními daty. Její první výsledky bychom rádi představili na Ústřední lesní škole (26. – 28.11. Kaprálův mlýn). Předpokládáme, že nám ukáže potřebu dál zakládat nové kurzy. A samozřejmě potřebu pokud možno opakovat ty již založené. Pokud někdo zvažuje založení nového kurzu, tak to pořád má velký význam. Podporu k tomu můžete získat od Odboru pro vzdělávání (vzdelavani@skaut.cz) nebo třeba na zmiňované Ústřední lesní škole. Jde o to, abychom společnými silami proměnili informaci o tom, že se stovky zájemců nedostávají na kurzy, na dobrou zprávu o tom, že naše kurzy mohou každý rok inspirovat o několik set absolventů více. 

Filip Hlavinka – Mukóki
zpravodaj VRJ pro vzdělávání