Vzkaz starosty a náčelníků do nového skautského roku

A je to tady! Začíná nový skautský rok. Holky a kluci míří do skautských kluboven, mnozí znovu po táborech, jiní úplně poprvé. Rok před námi bude bezpochyby plný dobrodružství a výzev  pro všechny skautky a skauty, od skautských vedoucích pak bude vyžadovat kopec energie a odhodlání.

Právě jsme ukončili více jak tisícovku skautských táborů  a letní běhy desítek vzdělávacích akcí po celém Česku. Po náročném roce, stráveném z velké míry doma před počítačem, na nich desetitisíce skautek a skautů prožívaly společný čas bez online výuky a online světa. Je to odpočinek od technologií, který jsme mnozí potřebovali, zdaleka nejen ti školou povinní. Hluboká poklona všem dobrovolníkům, kteří tábory v nejistém čase připravovali. Děkujeme!

Za poslední rok a půl jsme se potýkali s výzvami, které jsme si dříve neuměli ani představit. Společnost po celém světě, i ta česká, stála, a ještě stojí, před nebezpečím, na které jsme nebyli dobře připravení. Jsme ohromení tím, jak skautští vedoucí ve většině oddílů dokázali udržet program na dálku a vědomí oddílového společenství i přes měsíce izolace. Nebylo to snadné pro ně ani kluky a holky. Jsme vděční dospělým skautkám a skautům, kteří se zapojili do pomoci druhým, od nakupování seniorům, přes dobrovolnickou práci v nemocnicích, po podporu testovacích a očkovacích center. Skauting jednoznačně ukázal své užitečné místo ve společnosti.

Přejeme nám všem klidnější skautský rok než byly ty dva předchozí, i když nevíme, jestli takovým skutečně bude. Soustřeďme se na oddílovou činnost, na posilování životaschopnosti družin, na aktivity venku. Buďme připraveni činnost pozměnit, bude-li to třeba, dál pomáhat druhým, kteří pomoc potřebují. Chovejme se uvážlivě, dbejme na zdraví dětí nám svěřených a pokud nám to zdravotní stav umožňuje, nechejme se očkovat, abychom omezili další dopad pandemie.

Nenakládejme si jako dobrovolníci víc, než budeme zvládat. Je na místě přistupovat k měsícům před námi s pokorou a nesnažit se dohánět všechno, co jsme nestihli. Spousta věcí počká. Věnujme pozornost schůzkám a výpravám, skautkám a skautům v oddílech, mezi vedoucími sobě navzájem. Říkejme si o podporu druhých. 

Držíme nám všem palce do nového skautského roku. Bude jistě náročný, ale nepochybujeme, že bude skvělý. Přejeme všem hodně zdaru a sil a těšíme se na setkání, která jsou před námi. 

Zdravíme Vás alespoň na dálku!

Vendula Bušková – Véňa náčelní

Ondřej Vokál – Vokin náčelník

Josef Výprachtický – José starosta

——————

Dobrodružství. Charakter. Příroda. Kamarádi.  #skaut