Vzkaz náčelníků: Neměl/a bys Ty kandidovat do Náčelnictva? Nebo někdo ve Tvém okolí? Zamysli se a konej!

Jsme uprostřed sněmového období. Začali jsme jej na střediscích, uzavřeme jej v Olomouci, a mezitím postupně na všech úrovních diskutujeme, navrhujeme, hlasujeme. A kandidujeme!

Ke kandidatuře vedou různé cesty. Někdy vidíme problém, který je třeba řešit, a sami usoudíme, že nejlépe k jeho vyřešení můžeme přispět z konkrétní volené pozice. Jindy vidíme dobře vedenou jednotku a máme chuť se do takového úsilí připojit, nebo nahradit někoho, kdo po několika letech služby končí. A někdy nás někdo ke kandidatuře postrčí, protože si, někdy i lépe než my sami, uvědomí, že bychom mohli být dobrou kandidátkou či kandidátem. 

Junáku – českému skautu se daří. Skautskou výchovou formujeme více kluků a holek než před deseti nebo dvaceti lety. Skautským vzděláváním jsme letos vybavili více skautek a skautů než před pěti lety. Víme, že česká společnost oceňuje přínos skautingu pro zdravou budoucnost. 

I tak narážíme na výzvy a překážky. Zdaleka ne každý kluk a holka, kteří by chtěli do skautu, mají šanci. Ne každý náctiletý se dostane na čekatelský kurz. Mnoho kluboven potřebuje opravit. A možná bychom měli trochu zjednodušit skautské vzdělávání. Nebo snad naopak zpřísnit? 

Jako organizace potřebujeme ve svém čele sestry a bratry, kteří mají chuť přemýšlet nad výzvami a budoucností skautingu, a vůli a odvahu za tuto budoucnost přijmout spoluzodpovědnost. Ne každý z nás musí kandidovat do ústředních orgánů, ale mnozí by mohli nebo dokonce měli. Možná jsi to právě Ty. Kandiduj! Možná je to někdo ve Tvém okolí. Postrč ji či jej k přemýšlení nad kandidaturou. Do Náčelnictva, do Rozhodčí a smírčí rady, do Ústřední revizní komise. 

Bylo by skvělé, kdybychom si jako úspěšná organizace mohli při volbě do Náčelnictva a dalších ústředních orgánů skutečně vybírat. Z přemýšlivých a kompetentních skautských dobrovolnic a dobrovolníků z celé země. Návod na to, za jakých podmínek a jak se stát kandidátkou či kandidátem, najdeš na skautské Křižovatce

Pokud Tě při čtení těchto řádek napadl někdo z Tvého skautského okolí, kdo by podle Tebe měl kandidovat, nečekej a zavolej mu. Nebo jí pošli zprávu a vyjádři svou podporu. Nebo kandiduj právě Ty, pokud chceš spolurozhodovat o budoucnosti skautingu v Česku. 

Těšíme se na viděnou v březnu na Valném sněmu v Olomouci,

Vendula Bušková – Véňa
náčelní

Ondřej Vokál – Vokin
náčelník