Využij dlouhých večerů k rozvoji vedoucích a rádců

Naše prababičky za dlouhých podzimních večerů draly peří a vyprávěly si historky, třeba strašidelné. My můžeme využít dlouhé večery například k rozvoji vedoucích a rádců, pomoci jim připravit se na další rok plný skautských dobrodružství. Rozvoj lidí je jedna z oblastí, které se věnuje Semafor - nástroj pro sebehodnocení oddílů.

Po dvou měsících činnosti již máte jistě představu, zda zvládáte všechny potřebné úkoly, které vedení oddílu obnáší. Pokud ne, můžete přizvat k vedení posily: rádce či podrádce, rovery, nebo třeba dospělé nováčky. A pokud je vás dost, můžete otevírat prostor ke spolurozhodování holkám a klukům z oddílu. 

Pokud máte mezi sebou dospělé nováčky (třeba jako my), můžete využít tmavé večery ke společným hovorům o skautingu - jeho myšlenkových a hodnotových základech, historii, a metodě skautské výchovy. Jistě ocení vedení a podporu při orientaci ve společenství, které je pro ně zatím neznámé. Při přípravě večerů vám může pomoci doporučená literatura pro dospělé nováčky v metodice Dospělí vítáni.

Pro čerstvé spoluvedoucí či rovery, kteří již přerostli skautský věk, je nyní nejvyšší čas k plánování skautských kurzů. Řada čekatelských kurzů začátkem listopadu spouští přihlašování, začínají se otevírat i vůdcovské kurzy. Vytížení vedoucí mohou mít potíž najít dostatek času k účasti na vůdcovském kurzu - může jim pomoci uvolnění z tábora (takže je třeba začít hledat náhradu), nebo víkendový kurz. Můžete plánovat účast na celostátních akcích - pro vedení střediska například na Helpdesku, pro výchovné zpravodaje na Setkání výchovných zpravodajů

Rádkyně a rádci se učí především činností, ovšem díky vedené a průběžné reflexi je učení mnohem efektivnější. Dlouhé večery nabízejí prostor k rozšíření oddílových rad o vzdělávací část či k osobnímu mentoringu. Mentoring možná ocení i čerství vedoucí, kteří na táboře převzali oddíl. 

Další nápady k rozvoji lidí, na kterých skautská činnost stojí, najdeš v Inspiraci k Semaforu - stejně jako k dalším čtyřem oblastem, kterým se Semafor věnuje. Pokud jste se letos ještě nad svým oddílem komplexně nezamýšleli, možná je ta pravá chvíle. Semafor (případně podrobnější a škálované Hodnocení kvality) vám pomohou rozhodnout, na co se při rozvoji vašeho oddílu (nebo střediska či kurzu) soustředit nejdřív. 

Jaroslav Petřík - Australan 
kvalita@skaut.cz