Vybraným typům vzdělávacích akcí, které probíhají od 1. 5. 2023, navyšujeme dotace

Z MŠMT se nám pro letošní rok aktuálně podařilo získat větší množství dotačních prostředků, z nichž významná část byla alokována na vzdělávací akce.

Z toho důvodu VRJ vydáním novely Směrnice k dotacím organizačních jednotek pro rok 2023, jež nabyla účinnosti 1. května 2023, rozhodla o navýšení dotace těmto typům vzdělávacích akcí, jež alespoň jednou svou částí (či celé) probíhají v termínu od 1. května 2023 do 15. prosince 2023:

  • Čekatelský kurz se zkouškou o délce min. 3 víkendy (tedy 9 pobytových dní) ze 180 Kč/osoboden na 210 Kč/osoboden (+30 Kč/osoboden),
  • Lesní kurz (netýká se čekatelských a vůdcovských lesních kurzů, ani lesních a instruktorských lesních škol) ze 180 Kč/osoboden na 210 Kč/osoboden (+30 Kč/osoboden),
  • Zdravotnický kurz ze 140 Kč/osoboden na 170 Kč/osoboden (+30 Kč/osoboden),
  • Doškolovací zdravotnický kurz ze 140 Kč/osoboden na 170 Kč/osoboden (+30 Kč/osoboden),
  • Vůdcovský kurz se zkouškou (netýká se vůdcovských lesních kurzů) ze 160 Kč/osoboden na 190 Kč/osoboden (+30 Kč/osoboden),
  • Vůdcovský kurz se zkouškou o délce min. 4 víkendy (tedy 12 pobytových dní – netýká se ale vůdcovských lesních kurzů) ze 180 Kč/osoboden na 210 Kč/osoboden (+30 Kč/osoboden),
  • Kurz střediskového minima ze 160 Kč/osoboden na 200 Kč/osoboden (+40 Kč/osoboden).

Kromě toho mohou nové čekatelské a vůdcovské kurzy (i v lesních variantách), které probíhají v prvním nebo druhém ročníku, zažádat o další navýšení dotace, a to z původních +40 Kč/osoboden na aktuálních +70 Kč/osoboden.

Se všemi vzdělávacími akcemi, kterých se změna dotace týká a jež měly dotaci schválenou už před 1. květnem 2023, jsme v kontaktu a navýšení s nimi řešíme. Vzdělávací akce, které zatím dotaci schválenou nemají, by měly případné navýšení promítnout do svého rozpočtu.

Smyslem navýšení dotace je zejména snaha o snížení účastnických poplatků, které v minulém a letošním roce (z pochopitelných důvodů) výrazně vzrostly a omezily dostupnost vzdělávání po této stránce. O to bychom chtěli vzdělávací akce požádat, pokud je to v jejich možnostech (třeba i zpětně). 

Zároveň má navýšení dotace umožnit snazší finanční zvládnutí pořádání vzdělávací akce v době vysoké inflace a prudce rostoucích nákladů.

Novela směrnice mj. vyrovnává dotační podporu dlouhých víkendových kvalifikačních kurzů s těmi lesními, jelikož máme za to, že oba typy vzdělávání mají srovnatelné náklady. Také finančně podporuje pořádání nekvalifikačních lesních kurzů, které považujeme za důležitou alternativu ke kvalifikačnímu vzdělávání pro výchovnou kategorii roverů a rangers.

Nemůžeme garantovat, že stejné dotační částky, jaké jsou v aktuální směrnici (obecně – tedy u všech typů akcí), budou platit i pro rok 2024, ale budeme se snažit o to, aby bylo financování skautského vzdělávání – stejně jako dosud – stabilní či rostoucí, protože dostupné vzdělávání je jednou z priorit organizace.


Filip Hlavinka – Mukóki
zpravodaj VRJ pro vzdělávání