Pusťte se do organizování kontingentu na Roverway 2024! Váš tým dostane plnou podporu

Tato skvělá akce se obvykle koná jednou za 3 roky a vzhledem ke covidové pauze se již všichni jistě nedočkavě těšíte na její další pokračování a to v Norsku v roce 2024. Roverway je evropské setkání roverů a rangers ve věku 16-22 let, pořádané pravidelně evropskými regiony WOSM a WAGGGS.

Rowerway je obvykle rozdělena na dva úseky a jedním z nich je putování po organizující zemi, na konci kterého se roveři a rangers setkají na jednom místě. Roveři se tak potkají ve velkém počtu, ale zároveň poznají krásy určitých koutů Norska.

Hledáme tým, který by se pustil do organizování kontingentu na Roverway 2024. Jestli nad tím alespoň trochu uvažuješ, čti dál!

Akce se bude konat 22. 7. - 1. 8. 2024 v Norsku, jde tedy o 12 dní + cesta z České republiky. Velikost kontingentu očekáváme 50 - 100 účastníků ve věku 16 - 22 let a International Service Team + Contingent Mgt Team starší 22 let. Více informací zde: https://roverway.kmspeider.no

Cíle akce: 

 • Organizace kontingentu na RW 2023, vč. logistiky a propagace
 • Reprezentování ČR a Junáka - českého skauta na Roverway
 • Členové kontingentu budou motivováni pro další práci a zapojení se v rámci Junáka
 • Mladší účastníci budou zapojeni do vedení kontingentu (předání zkušeností do budoucích generací)

Cíle akce může tým upřesnit/​doplnit po domluvě s odpovědným zpravodajem.

Nabídku podpory od ústředí a odborů VRJ pro budoucí tým nalezneš v Podpora a požadavky ústředí pro VELKÉ akce. Nemusíš se bát naplno ji s týmem využít! Zahraniční odbor nabízí podporu a konzultaci k cílům akce a dalším oblastem. Otevřená je i možnost setkání potenciálních týmů se Zahraničním odborem ještě před podáním přihlášky i v průběhu příprav. Stejně tak je možné se s obecnými otázkami a žádostmi o konzultace obrátit na Odbor velkých akcí (OVA – velkeakce@skaut.cz).

A co bychom my chtěli od Vás?
Skvělou angličtinu, zkušenosti s organizováním velkých akcí a vedením týmu. 

Bližší informace naleznete zde

Přihlášku, obsahující identifikaci kandidáta a odpověď na otázky níže, je potřeba zaslat nejpozději do 15. listopadu 2022 na adresu international@skaut.cz. Je možno přiložit i základ projektu akce, který shrne základní představu o organizování kontingentu.

Těšíme se na tvou zprávu!

Vojtěch Olbrecht – Fišer 

zahraniční zpravodaj Výkonné rady Junáka – českého skauta

Eliška Siblíková - Twiggi

koordinátorka pro Velké akce

Otázky pro přihlášku:

 1. Identifikace kandidáta: jméno, příjmení, přezdívka, kontakt (tel, email), středisko.
 2. Jaké jsou Tvé zkušenosti s vedením týmu nebo větší akce v Junáku nebo i mimo něj?
 3. Zúčastnil/​a ses někdy velké skautské akce, nebo ses podílel/​a na jejím organizování (jaké)?
 4. Proč by ses chtěl podílet na pořádání kontingentu Roverway 2024?
 5. Chtěl/​a bys nějak rozšířit současnou představu o kontingentu na Roverway?
 6. Pokud už máš nějakou představu o složení organizačního týmu akce a jeho složení, klidně ji přilož.
 7. Proč tě zaujala právě Roverway?
 8. Pokud bys nebyl/​a vybrán/​a vedoucí/m kontingentu na Roverway, chtěl by ses podílet alespoň na práci v týmu nebo jiné akci v budoucnu?