Víkendový seminář Kritické myšlení a globální témata (24hod) od NaZemi

3. - 5. 12. 2021 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | pátek a sobota 9 - 17.30 hod, neděle 9 - 14 hod | kapacita 8 - 14 lidí Přihlašování do 24. 11. 2021

Metody kritického myšlení nabízejí vzdělavatelům a vzdělavatelkám cestu, jak učit smysluplně a s ohledem na komplexnost současného světa. V rámci kurzu si účastníci a účastnice na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je účastnit se lekcí, které jsou vedeny metodami kritického myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky. Společně se podíváme na jakých kořenech přístup podporující kritické myšlení ve vzdělávání může stavět a jak jej přetavit v praktickou realizaci. Představíme si program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Na příkladu modelových lekcí si představíme konkrétní metody a analyzujeme přístupy v lekcích použité. Zaměříme se na konkrétní možnosti uplatnění ve vlastní pedagogické praxi.

Seminář je vhodný pro členy Junáka a pro každého kdo má zájem prozkoumat tento přístup k výuce a případně na něj navázat delším kurzem. Jedná se o tři celodenní setkání od pátku do neděle.  Pro řádné členy Junáka je financování zajištěno z projektu Neformální vzdělávání v Junáku - českém skautu.

Přihlašování zde do 24.11.2021

Seminář povedou Martina Holková a Anna Hubáčková (NaZemi).