V závěru roku budeme (opět) posilovat síť podporovatelů skautingu

Podobně jako v loňském závěru roku chystáme i v tomto kampaň aktivizující lidi, kteří fandí skautingu. Stejně jako loni necílí na skautské činovníky, ale spíš na lidi v nejbližším okolí skautského aktivního dění, například na bývalé členy.

V roce 2020 jste se s kampaní pod sloganem „Prosinec - měsíc podpory skautingu“ mohli setkávat především na sociálních sítích Junáka - českého skauta. Tam bude živá i letos, k tomu navíc v nejbližších dnech oslovíme e-mailem naše bývalé členy, vzkazem od sestry náčelní a bratra náčelníka.

Smyslem kampaní je vytvářet mezi lidmi, kteří fandí skautingu, povědomí o tom, že se skautingu daří, ale že se také potýká s výzvami, které snáze zdoláme, pokud na to - my, aktivní skauti a skautky - nebudeme sami. V kampani postupujeme podobně jako mnohé jiné skautské organizace v zahraničí i jiné nevládní organizace po celém světě, vytváříme si tak pevnější vazby s těmi, kdo nám přejí dobré.

Upozorníme na podstatné výzvy, které před námi stojí, mj. na plné oddíly, nedostačující klubovny nebo nedostačující kapacity vzdělávacích kurzů. Našim fanouškům nabídneme možnost přispívat finančně k dalšímu rozvoji skautingu, k tomu, abychom mohli skautská dobrodružství nabízet ještě většímu množství holek a kluků, a dělat to s vedoucími plnými sil a v dostatečně velkých a rekonstruovaných klubovnách. Všichni samozřejmě víme, že je to běh na dlouhou trať, navíc s pohyblivým cílem.

Snažíme se kromě obecného povědomí o skautingu ve společnosti vytvářet i zázemí pro finanční stabilitu našeho úsilí jako organizace. Fundraising od jednotlivých drobných dárců se postupně stává významnějším zdrojem této podpory.

Příspěvky na skautském Facebooku a Twitteru se budou objevovat od pozdního listopadu, neváhejte si klidně občas nějaký z nich vybrat a sdílet jej mezi své okolí. Výrazně to ovlivní úspěch našeho snažení. Budeme je připravovat tak, aby Vám i druhým dělaly radost.

Kampani se věnuje fundraisingový tým ústředí s podporou týmu komunikačního, pokud budete mít předem nebo během kampaně jakýkoli podnět, neváhejte se obrátit na Barboru Zálohovou - fundraiserku Junáka - českého skauta, na barbora.zalohova@skaut.cz.

Petr Vaněk - Permi | petr.vanek@skaut.cz
místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti