V sobotu 7. 5. se sejde Náčelnictvo na svém 124. jednání. Pokud tě v programu něco zaujme, zúčastni se jednání jako host

Náčelnictvo se sejde ve skautském areálu Na Křížku v Praze a bude se zabývat mj. návrhy usnesení pro blížící se mimořádný Valný sněm nebo harmonogramem příprav nové strategie, která naváže na stávající Strategii 2022.

Výraznou část dopoledne se Náčelnictvo bude zabývat návrhem podrobného harmonogramu příprav nové strategie, který připravila PS NJ pro strategii. Vedle načasování jednotlivých fází obsahuje harmonogram také poměrně konkrétní popis toho, co by v rámci  nich mělo proběhnout a jaké budou jejich výstupy.

Náčelnictvo se také vrátí k výstupům hodnocení kvality NJ, které provedlo na minulém jednání. 

Odpoledne se členky a členové NJ budou věnovat přípravě mimořádného Valného sněmu, konkrétně projednají program mVSJ a návrhy usnesení pro mVSJ, včetně vyjádření NJ k jednotlivým usnesením.

Členky a členové Náčelnictva se seznámí se Zprávou NJ, tedy s informacemi o práci Rady Náčelnictva,  pracovních skupin či dění v krajích v uplynulých týdnech, a projednají Zprávu Výkonné rady - přehled aktuálního dění a výstupů práce jednotlivých zpravodajů, jejich týmů a na ně navázaných dobrovolníků.

Máte-li chuť se "stavit", jste srdečně zváni. Náčelnictvo proběhne v sobotu od 8.30 do 18.00  hodin ve skautském areálu na Křížku (Pitterova 1, Praha 3). Budeme rádi, když se nám ozvete na e-mail nacelnictvo@skaut.cz, abychom doladili potřebné detaily.

Kompletní program 124. zasedání Náčelnictva je k nahlédnutí zde, v průběhu jednání se může drobně měnit nebo časově posouvat (v odkazované tabulce je průběžně aktualizován). 

Lenka Šablová, asistentka Náčelnictva