Uspořádejte v létě příměstský integrační tábor pro (nejen) ukrajinské holky a kluky, poskytneme vám maximální podporu

Podle signálů zachycených na sítích i jinde mezi vámi se zdá, že už desítky ukrajinských holek a kluků dostaly příležitost zapojit se do našich oddílů. To je skvělé a děkujeme! Nabízíme a vyzýváme k další možnosti, jak lze pomoci. Uspořádejte příměstský tábor pro ukrajinské i české děti, podpoříme vás připraveným programem i finančně.

Příměstský tábor běží zpravidla pondělí - pátek v průběhu letních prázdnin a nabízí celodenní program pro jeho účastníky. Mnohá skautská střediska je pořádají každý rok, máme tedy uvnitř organizace dobrou zkušenost, kterou si dokážeme sdílet. Probíhat může v klubovnách, ideálně tam, kde je možnost dostat se jednoduše také ven na zahradu nebo do přírody. Organizátoři zajišťují program, stravovací i pitný režim dle potřeby, to vše za dodržení potřebné bezpečnosti. Běžně je to pro rodiny příležitost, jak zaopatřit děti v době, kdy jsou rodiče v práci, a spojit to se smysluplnou volnočasovou činností.

Příměstské integrační tábory svůj potenciál rozšiřují

  • o možnost zapojit také ukrajinské holky a kluky, kteří si tak mohou najít nové kamarády, vyhnout se nudě na ubytovnách, procvičit český jazyk v praxi, zapomenout na prožité či prožívané těžkosti
  • o možnost pro české holky a kluky seznámit se s jinou kulturou, posilovat komunikační dovednosti, učit se pomáhat a podpořit ty, kteří to potřebují
  • o možnost zapojit se jako skautky a skauti do praktické a potřebné pomoci v aktuální situaci.

Vyzýváme vás proto ke zvážení, zda máte potenciál takový integrační příměstský tábor uspořádat a naplnit tak službu společnosti, které je nyní třeba. Víme, že množství své energie věnujete skautským táborům nebo kurzům, víme, že i času s rodinou a přáteli je třeba a léto je k tomu vhodným časem. Je na místě respektovat své možnosti. Možná lze ale v řadách bývalých činovnic a činovníků, členů klubů dospělých, roverů a rangers najít ty, pro které to bude impuls k zapojení se do praktické pomoci. Zejména pro studenty to navíc může být cesta, jak si vydělat peníze na letní brigádě, která je blízká tomu, co umí a dělají v oddílech. Práce na příměstských táborech je natolik nad rámec běžné skautské činnosti, že je v pořádku ji finančně ohodnotit.

Vaši iniciativu podpoříme

Nenecháme vás v tom samotné a nabídneme vám:

  • praktického průvodce, co a jak připravit, zařídit, zorganizovat 
  • komunikační podporu včetně možnosti pomoci s překladem např. propagace do ukrajinštiny
  • připravené programové prvky a moduly, z kterých budete moci dle vlastních potřeb poskládat většinu programu tábora. Program bude zohledňovat specifické podmínky jako je např. jazyková bariéra, děti z různých kultur apod.
  • finanční podporu, z které bude možné krýt náklady (přinejmenším) na účast ukrajinských holek a kluků, kteří to budou potřebovat, na finanční ohodnocení pro vedoucí a lektory, kuchaře ap. a další náklady s pořádáním tábora spojené.

Zařaďte diskusi o této pomoci na nejbližší střediskovou radu a proberte své možnosti. Pokud budete mít jakékoliv otázky, které by vám v rozhodování pomohly, napište na ukrajina@skaut.cz. Pokud by vás napadlo, co dalšího by vám mohlo pomoci, neváhejte to poslat také, uděláme, co bude v našich silách. A nakonec - pokud se rozhodnete příměstský integrační tábor uspořádat, napište nám také. Jakmile budeme mít konkrétní informace a vstupy pro výše zmíněnou podporu, pošleme vám je a budeme vám k dispozici.

Díky za zvážení vašeho zapojení!

-

Bára Tichavová - Rozárka

místostarostka a zpravodajka pro program

garantka podpůrných aktivit pro Ukrajinu