Tábory se blíží! Jedním z bodů na check listu příprav tábora by mělo být i pojištění

Máme za sebou dlouhou online činnost, a všichni už netrpělivě očekáváme letní tábory. Letní tábory probíhají snad ve všech koutech naší republiky během letních prázdnin probíhají po celé zemi tábory, kdy střediska využívají velké množství majetku. V tomto článku vám shrnujeme ty nejdůležitější informace k pojištění, které by se vám v letních měsících mohly hodit.

Škody na vlastním majetku kryje pojištění nemovitého a movitého majetku

Junák – český skaut uzavřel prostřednictvím zprostředkovatele spol. Respect a.s. pojistnou smlouvu s pojišťovnou Allianz. Zájemci o pojištění se přihlašují prostřednictvím kanceláře ústředí. V současné době lze pojistit nemovitý majetek (a to nejen vlastní, ale i pronajatý) a movitý majetek.

Nemovitý majetek

Klubovny a základny jsou pojištěny v tzv. nové ceně, tedy částce, jakou by stálo její znovupostavení v daném místě. Pojistná částka nemovitosti je vypočtena na základě obestavěného prostoru a průměrné světlé výšky a nezohledňuje stav nemovitosti. Pokud na nemovitosti probíhá rekonstrukce, je možné objekt po dobu rekonstrukce pojistit na časovou cenu a poté až na novou cenu. Lze pojistit majetek vlastní nebo i pronajatý.

Pojištěna jsou tato rizika:

  • živel (např. požár, úder blesku, vichřice a krupobití, povodeň, zemětřesení, sesuv půdy, lavina a působení tíhy sněhu, přepětí následkem blesku,)
  • pád stromů, stožárů a jiných předmětů
  • požár, výbuch, kouř, vystoupnutí vody z kanalizace
  • krádež vloupáním včetně loupeže, prostý vandalismus (včetně škod způsobených sprejery), vandalský čin po vloupání
  • ostatní rizika (např. náraz vozidla, působení vody z vodovodního zařízení, poškození fasády hlodavci a ptactvem)

Součástí pojištění nemovitosti je také pojištění uloženého vybavení – movitého majetku v hodnotě do 150 tisíc Kč (pojistná částka se o toto pojištění nenavyšuje).

Přihláška k pojištění majetku: Přihláška k pojištění – nemovitosti

Movitý majetek

Jednou přihláškou lze přihlásit majetek na více místech v prostorách vlastních nebo pronajatých. Je třeba splnit následující podmínky zabezpečení.

  1. Majetek do hodnoty 150 tisíc Kč – prostor musí být uzamčen jedním zámkem, prosklené plochy osazeny běžným sklem a okna řádně uzamčena.
  2. Majetek do hodnoty 350 tisíc Kč – prostor musí být uzamčen jedním zámkem s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy 2 (dle normy), prosklené plochy osazeny běžným sklem a okna řádně uzamčena.
  3. Majetek do hodnoty 700 tisíc Kč – prostor musí být uzamčen jedním zámkem s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy 2 (dle normy) a jedním přídavným bezpečnostním zámkem; prosklené plochy do 3 metrů musí být zabezpečeny mřížemi, okenicemi nebo roletou.

Pojištění (mimo krádeže) platí i při užívání věcí na území České republiky mimo místo uložení, například na tábořišti nebo výpravách. Pojistka kryje stejná rizika jako pojištění nemovitostí (výčet výše).

Přihláška k pojištění majetku: Přihláška k pojištění – movitosti

Hlášení pojistných událostí:

Hlášení pojistných událostí probíhá prostřednictvím kanceláře ústředí prostřednictvím emailu: ekonomicke@skaut.cz či telefonicky:  234 621 240. Součástí vyplněného hlášení by měly být fotografie, zprávy od hasičů/policie a následně i doklady prokazující hodnotu poškozeného majetku. Hlášení škodní události z pojištění majetku

Informace, jak se k pojištění přihlásit, roční výši pojistného a další informace najdete v tomto článku.

Škody na cizím majetku kryje pojištění odpovědnosti

Prostřednictvím České rady dětí a mládeže je sjednáno pro vedoucí tábora (a další osoby: vedoucí OJ,vedoucí oddílů a jejich zástupci, a oddíloví rádci) pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu třetí osobě. Příkladem může být požár lesa/louky nebo zničená půjčená věc (fotoaparát, vysílačka,..). Pojištění se vztahuje i na škody způsobené pojištěnými sobě navzájem. O náhradu škody žádá pojištěný činovník, hodnota spoluúčasti je 1 000 Kč. Další činovníky lze k pojištění odpovědnosti přihlásit prostřednictvím skautISu a to vždy na daný kalendářní rok.

Formulář pro hlášení vzniku škodní události: pojištění odpovědnosti – Hlášení vzniku škody (2018 – 2021)

Úrazové pojištění

Prostřednictvím České rady dětí a mládeže je sjednáno pro všechny účastníky skautských akcí úrazové pojištění (pro výplatu pojistného plnění tedy není podmínkou členství v organizaci) a to až do věku 99 let. K úrazu může dojít po celém světě, ale slouží ke zmírnění následků úrazu – nikoliv k úhradě ošetření v zahraničí (na to je určeno cestovní pojištění, které je třeba si sjednat individuálně).

Hlášení úrazu je možné i v průběhu jeho léčby, nemusíte čekat až na jeho doléčení. Doporučujeme prázdné formuláře sbalit na tábor a v případě úrazu je předvyplnit a na první straně podepsat (vedoucí/zástupce střediska pořádající tábor) a pak předat rodičům, aby si zažádali o pojistné plnění. Kopii vyplněného formuláře též prosíme zašlete na kancelar@skaut.cz.

Formulář pro hlášení úrazu: Formulář – oznamení úrazu Generali

Pro podrobnější informace k pojištění Junáka navštivte stránky skaut.cz/pojisteni.

Stručný postup jak a kdy řešit pojistné události je též v článku Pojištění – kdy a jak řešit úraz či škodu na akci.

Pokud si nebudete jistí řešením neočekávané situace, je možné zavolat na krizovou linku Junáka 737 205 520. Tato linka je nonstop a poradí vám, jak postupovat v dané situaci. Případně nám napište na ekonomicke@skaut.cz.

Přeji pohodové letní tábory bez nehod.

Patrik Půlpán – Paťa,
koordinátor nemovitostí a pojištění patrik.pulpan@skaut.cz