Vytvořte si skautskou táborovou knihovničku. Podpoříme vás startovací sadou knih zdarma

Podpořte děti ve čtení! Už součástí inventáře prvního tábora před 110 let byly knihy, které si hoši mohli o poledním klidu půjčovat a číst. Dětské čtenářství dnes kvůli mobilům a jiným vizuálním formám upadá, ale pro vývoj dětí je nenahraditelné. Tábor bez elektronických hraček je ideální příležitostí jak ho posílit.

Výzva k vybudování skautských knihovniček - jak na to?

Skautská nadace Jaroslava Foglara by ráda tento výchovný počin podpořila. Proto přichází s výzvou k budování skautských táborových knihovniček a jejich zřízení podpoří startovací sadou knih zdarma. Každému organizátorovi, který se rozhodne knihovničku zřídit, věnuje nadace souborné vydání Rychlých šípů a nejméně jednu foglarovku a sadu dalších dobrodružných knih a sešitů.

Samozřejmě bude skvělé, když ji doplníte dalšími knihami z vlastních zdrojů.

K odběru knížek se můžete hlásit prostřednictvím webového formuláře do 27.5. 2022.

Předání knih vašim delegátům proběhne na Valném sněmu Junáka 18. června 2022 v Praze. Je třeba se s nimi jen domluvit, aby si knihy převzali na stánku Skautské nadace Jaroslava Foglara a upozornit je, že půjde o tašku většího formátu, vážící cca 3-5 kg. Je možné objednat a vyzvednout více sad, pro více táborů.

Pro inspiraci přinášíme zkušenosti z pražského oddílu Poutníci

Těm se knihovnička rozrostla na táborový bibliostan. Jiné oddíly si vystačí s plastovou bednou, kterou vynáší o poledním klidu ven.

 Osvědčilo se nám následující:

  •  Mít určeného správce bibliostanu, který zapíše seznam knih, které se půjčily a má přehled o tom, komu se co po táboře vrátí.
  • Půjčovat knihy, které pro nás nejsou rodinným drahým pokladem. Na nechtěné poničení je každý majitel upozorněn a je vyjasněno, co se stane v případě poničení.
  • Největším problémem je vlhkost. Je důležité mít na paměti, že knihy s měkkými stranami se mohou zkroutit (lze pak narovnat doma položením těžkého předmětu na knihy na několik dnů).
  • Před otevřením bibliostanu táborníky upozornit na pravidla, která musí dodržovat (viz níže). Mít vyjasněny důsledky porušení pravidel (zamezení přístupu, zrušení celého bibliostanu atd.).
  • Vybrat nejsušší stan, který je ideálně co nejvíce na slunci – pro rychlé vymizení vlhkosti. Ideální je mít vyvýšenou podlážku a zajistit si stan, který není po směru tekoucí vody v případě deště.
  • Společnými silami se postarat o to, že když hrozí déšť, bude stan uzavřen a knihy ochráněny.
  • Naopak ve chvíli, kdy je hezké počasí, stan co nejvíce otevírat.
  • Během tábora pravidelně stan kontrolovat a upozorňovat na případné problémy před celým táborem (např. že jste našli pod postelí spadlou knihu, která se mohla v případném dešti poničit).

 

Děkujeme oddílu Poutníci i za poskytnutí fotografií z tábora.