Svojsíkův oddíl si zvolil novou vůdkyni. Sestře Haně Bouzkové děkujeme za práci, kterou v čele SO za dvě desítky let odvedla!

V sobotu 18. 9. proběhla v Praze již XXX. výroční schůze Svojsíkova oddílu, čestné jednotky Junáka – českého skauta. Sestry a bratři se sešli po dvouleté odmlce způsobené pandemií koronaviru, schválili nové členky a členy a novou vůdkyní Svojsíkova oddílu zvolili sestru Marii Kůsovou – Madlu.

Sestra Hana Bouzková, dlouholetá vůdkyně Svojsíkova oddílu, nejprve vzpomněla na více než pět desítek bratrů a sester, členů a členek SO, kteří nás za poslední dva roky navždy opustili. Dále zrekapitulovala dění ve Svojsíkově oddílu během uplynulého dvouletého období, poděkovala sestrám a bratrům za to, že se mnozí i v tak těžkém a náročném období snažili být v kontaktu v rámci jednotlivých družin SO, být si alespoň na dálku vzájemnou oporou či podporovat činnost oddílů svých domovských středisek. Na závěr připomněla, že se rozhodla ukončit své působení ve funkci vůdkyně Svojsíkova oddílu.

Sestra náčelní Vendula Bušková po té sestře Hance Bouzkové jménem Náčelnictva a Výkonné rady poděkovala za čas, síly a energii, kterou po celou dobu do své práce vůdkyně Svojsíkova oddílu vkládala, ocenila její vstřícnou komunikaci a vzájemnou spolupráci. Podobně její dlouholetou a obětavou práci pro Svojsíkův oddíl ocenili také přítomné sestry a bratři.

Milá Hanko, děkujeme Ti za vše, co jsi jako vůdkyně Svojsíkova oddílu vykonala ve prospěch skautingu a Junáka – českého skauta, přejeme Ti hodně zdraví a těšíme se na další vzájemná setkání.

Přítomní  po té schválili nové členky a členy Svojsíkova oddílu a provedli volbu nové vůdkyně SO, kterou se stala Marie Kůsová – Madla, a jejích zástupů, jimiž jsou Pavel Zejšek – Merkur a Eduard Konvička – Pajtáš.

Sestře Marii Kůsové – Madle gratulujeme ke zvolení a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

Lenka Šablová
asistentka starosty