Strategické téma Příroda a pobyt v ní uzavřeno. Seznamte se s výstupy jeho naplňování a nahlédněte do závěrečné zprávy

Práce na tématu s prioritou 3 probíhala v letech 2017 – 2020, garantem tématu byl ekologický odbor, jmenovitě sestra Anna Šlechtová – Pírko.

Jedná se o jedno z několika málo témat, které bylo v plné míře naplňováno dobrovolnicky. V roce 2018 Náčelnictvo schválilo zadání tématu, v návaznosti na to pak VRJ projednala a schválila plán jeho realizace.

Cíl naplňování strategického tématu: “Aktivní pobyt v přírodě je klíčovou součástí procesu učení dětí i v běžném programu. Táboření je stálou součástí programu oddílů. Oddíly se často pohybují v přírodě, která není pouze kulisou našeho programu, ale vnímáme ji jako hodnotu samu o sobě.”

Nejvýznamnější výstupy naplňování tématu

Kompletní závěrečná zpráva strategického tématu Příroda a pobyt v ní  je k dispozici zde.

Doporučení k dalšímu pokračování tématu

Je třeba i nadále pokračovat v podpoře vůdců a vůdkyň – jak v rámci vzdělávání (skrze kurzy či programy na celostátních a lokálních akcích, aktuální nabídka programů na klíč), tak i metodicky (aktualizace příručky Příroda kolem nás, aktivity v Chytám program, udržovat aktuální nabídku programů na klíč).

Zaměření metodické podpory i na téma klimatické změny a realizace výstupů semináře Tváří v tvář klimatické změně, který proběhl v listopadu 2020. Více v reportáži o semináři, která  vyšla v časopise Skautský svět. Výstupy semináře se bude zabývat Náčelnictvo v červnu 2021. Poděkování Děkujeme členkám a členům ekologického odboru za realizaci strategického tématu. Dále pak všem skautkám a skautům, kteří se svými připomínkami i osobní podporou zapojili do naplňování tématu a do projektu ochranářských patronátů.A poděkování patří také sestře Anně Šlechtové – Pírku a dalším členkám a členům ekologického odboru za práci odvedenou při realizaci projektů strategického tématu. 

Lenka Šablová
koordinátorka agendy Strategie 2022