Skautská ochranná služba! Že o nás slyšíš poprvé a nevíš oč jde?

Jsme jednou ze zvláštních jednotek Junáka - českého skauta, v podstatě takové „roverské“ středisko s celorepublikovou působností, které se snaží pomoci s bezpečností při pořádání skautských akcí tak, aby mohly hladce a bezproblémově proběhnout a všichni si je mohli užít.

Proč taková jednotka vlastně v rámci Junáka - českého skauta existuje, když si bezpečnost mohou organizátoři vyřešit sami?

Na plánování a zdárný průběh akce je potřeba opravdu nepřeberné množství dobrovolníků do servis týmu. Zajištění bezpečnosti je velice důležité a díky SOS se síly servis týmů na akcích jako takových, nemusí tolik štěpit. Tým má zároveň možnost získávat zkušenosti od služebně starších členů a předcházet tak případným problémům, na které by tým složený jen pro konkrétní akci nemusel myslet. Proto je důležité, aby lidé, kteří bezpečnost na akcích řeší, měli možnost se této činnosti věnovat dlouhodobě.

Nezabýváme se pouze kontrolou vstupů, ale řešíme též požární prevenci a někdy i zdravotnický dohled tam, kde je zrovna potřeba. Nemusí jít vždy jen o realizaci samotné akce, jsme aktivní i v případě, že se na nás někdo obrátí s prosbou o konzultaci, radu a pomoc.

Členové u nás poznají fungování akcí z jiného úhlu pohledu, než jim umožňuje služba v servis týmu. Poznají nové přátele, načerpají zkušenosti a akce si ve volnu užijí. Je to zodpovědná služba, která vás může posunout. Je jen na vás, co všechno budete chtít zkusit. Pro členy týmu je služba jedna z možností, jak vrátit skautům to, co do nás vložili. Naši členové se podílí na chodu SOS nejen svou prací na akcích, ale také novými nápady, svými názory a úhly pohledu. Každý u nás má své slovo a vedení střediska je vždy rádo, když se členové proaktivně zapojují.

Proč do toho jít? Chceš se podílet na zabezpečování skautských akcí a akcí ČRDM? Chceš zažít něco nového? Pojď to s námi zkusit!

Naši členové na akcích neplatí účastnické poplatky, v rámci SOS zajistíme nejen dopravu na akci, ale i celé zázemí, které vám pomůže ve službě. Mimo pracovní akce pořádáme také vlastní vzdělávací a společenské akce, kde naše členy školíme v tom, jak tuto důležitou činnost dělat co nejlépe a snažíme se navzájem co nejvíce poznat, abychom budovali týmového ducha a vzájemnou důvěru. Jsme parta lidí, kterým není lhostejné to, jak akce Junáka - českého skauta probíhají a chceme přispět k jejich bezproblémovému chodu.

Pokud Tě to zaujalo, sleduj nás na Facebook Skautská ochranná službaInstagram @soska.skaut, jdi na soska.org a zjisti více. I Tvá pomoc je důležitá.

Proč jsem se stal sosákem?

Před lety mě tato služba zaujala, když jsem studoval veřejnoprávní akademii a bral jsem vstup jako praxi navíc. Nemalou motivací bylo to, že se mohu zdarma podívat a užít si velké akce, na které bych se jinak dostal jen jako servis. Našel jsem zde spoustu přátel, i když jsem si do SOS i pár svých přivedl. Naučil jsem se časem jak vést směnu a starat se o to, aby v ní lidé byly spokojení a také jsem se zdokonalil ve „zdravovědě“. Mohl jsem se podílet na přípravách akcí a vždy po jejím ukončení jsem byl rád, že jsem mohl být u toho a pomoci. Členství v SOS mi hodně dalo, a snažím se, aby mělo tuto příležitost co nejvíce členů Junáka - českého skauta.

Marek Kraus - Hrošík


Skautská ochranná služba mi pomáhá naplňovat heslo “Sloužím”, poskytuje mi spoustu možností k účasti na malých i velkých skautských akcích, osobnímu růstu a poskytuje mi (resp. její členové) oporu i v náročnějších životních situacích. Je to parta přátel, se kterými je mi dobře na směně i v osobním životě.

Hana Vycudilíková - Jukebox


Skautská ochranná služba mi dala nový prostor pro využití mé osoby v Junáku - českém skautu. Když jsem v roce 2017 vstoupil do Skautské ochranné služby, tak jsem hledal jak bych mohl být dále napomocen ku prospěchu hnutí a nyní vidím, že to byla dobrá volba.. Mohu se účastnit akcí a být součástí organizačního týmu. 

Martin Rydlo - Rudolf


Skautkou jsem byla už pěknou řádku let, ale než jsem objevila Sosku a přidala se k ní, něco mi ve skautu chybělo. Jak jsem později zjistila, bylo to nutkání služby, jenž jsem ve svém domovském oddíle nedokázala naplnit. Poprvé jsem to zjistila na Obroku 2019, kde jsem v rámci servis týmu pomáhala Sosce. A utvrdila jsem se v tom, když jsem podala přihlášku a na další akci už jela v barvách Sosky. Mimochodem sosácký šátek je dokonalost sama. To ale nebylo jediné, co jsem si uvědomila. Dostala jsem se do nový party lidí, ve které jsem se cítila fajn. I přes to že to u mého introvertského já nebývá zvykem. Ze služby se tak stal osobní rozvoj, procestovaná republika, účast na akcích kam bych se jinak ani nepodívala a hlavně parta kamarádů. A ta trocha nejistoty před odesláním přihlášky nebo na pohovoru stála za to.

Anežka Pikhartová - Fufík