Skauti a skautky se zapojují do společnosti: získej minigrant

Chceme podpořit projekty, které budou rozvíjet nový 8. bod skautské výchovné metody Zapojení do společnosti. Máš nápad na projekt, kterým by tvůj oddíl mohl spolupracovat s místní komunitou a vytvořit tak něco prospěšného pro své okolí? Chtěl/a bys takový projekt zrealizovat? Tak právě pro tebe je tu třetí ročník grantové výzvy od Skautů na Zemi. V rámci naší grantové výzvy pro rok 2022 nabízíme oddílům možnost získat minigrant až do výše 4 000 Kč na projekty, kterými se oddíly zapojí do společnosti.

Jak by takový projekt měl vypadat?

 • Přispívat k proměně světa k lepšímu za spolupráce s místní komunitou/​společností.
 • Vést účastníky a účastnice k učení se z této zkušenosti.
 • Ideálně mít přesah do globálních souvislostí (například skrze učení o globálních výzvách či dopadech problému, který se snažíte svým projektem řešit na místní úrovni).

O jakou částku si můžeš požádat?

 • V rámci projektu je možné žádat o podporu do výše 4 000 Kč. Upřednostníme zejména projekty zaměřené na dlouhodobou změnu a ty, které staví na spolupráci s dalšími partnery. Vymyslíte-li projekt, který si žádá vyšší finanční náklady, neváhejte nám napsat podrobnosti.
 • Počítáme, že v rámci této grantové výzvy podpoříme projekty v celkové výši 16 000 Kč. Výzvu vypisujeme ve dvou časových rámcích. V případě vyčerpání finančních prostředků ve Výzvě 1 nebude Výzva 2 vypsána.

Co je potřeba udělat pro to, abys získal minigrant na svůj projekt?

 1. Vymyslete projekt, který rozvíjí 8. bod skautské výchovné metody Zapojení do společnosti. Jak naplánovat takový projekt se dočteš níže v tomto článku.
 2. Podej žádost o minigrant vyplněním elektronické přihlášky, v té uvedeš své kontaktní údaje a informace o svém nápadu na projekt.
 3. Elektronickou přihlášku odevzdej do konce nejbližší uzávěrky přihlášek. Termíny jsou:

  Výzva 1 

  - 31. března 2022 - konec sběru přihlášek

  - 14. dubna 2022 - vyhlášení výsledků Výzvy 1 

  Výzva 2 

  - 30. dubna 2022 - konec sběru přihlášek

  - 14. května 2022 - vyhlášení výsledků Výzvy 2

 4. Po odevzdání přihlášky ti dáme do čtrnácti dnů vědět, zda váš projekt podpoříme.
 5. Po schválení můžete začít s realizací projektu. Realizaci projektu je třeba ukončit nejdéle do 14.listopadu 2022. Po skončení projektu na základě dodaných dokladů a podkladů o realizaci projektu (zejména účtenky a fotodokumentace) vám zašleme plnou schválenou částku.

K vymyšlení projektu vám může pomoci když:

 • Budete přemýšlet nad skutečnými potřebami svého okolí a svým projektem na ně budete reagovat.
 • Budete nad projektem přemýšlet jako nad vykročením „ze skautské bubliny“ a budete hledat cesty, jak navázat vzájemně prospěšnou spolupráci s dalšími aktéry.
 • Budete vnímat svůj oddíl jakou součást místní komunity, která nekoná PRO ostatní ale společně ostatními.
 • Budete přemýšlet nad tím, co se realizací projektu mohou holky a kluci naučit a v čem jim to bude prospěšné pro budoucí aktivní život.
 • Bude to snadnější, když porozumíte 8. bodu skautské výchovné metody: Zapojení do společnosti je o prospěšnosti světu, opravdové spolupráci s ostatními, osobním rozvoji a každodenním životě v oddílech. Jedná se o čtyři pilíře, jakési kvality, na kterých můžeme stavět oddílovou činnost uplatňující tento prvek skautské výchovné metody. Více se o těchto pilířích a Zapojení do společnosti dočtete na Křižovatce.

Inspirujte se příklady projektů

Příklad z minulého ročníku grantové výzvy:

V minulém ročníku grantové výzvy skautky ze Skutče realizovaly svůj projekt Zpomal. Jejich záměrem bylo naučit ostatní zpomalit tempo svého života, zahledět se do přírody, sednout si na lavičku a jen tak být. Rozhodly se proto, že ve spolupráci s místním podnikatelem vyrobí několik laviček, které následně se svým oddílem pomalují a umístí je ve veřejném prostoru města. Covidová situace sice jejich plány trochu pozdržela, ale stále mají v plánu svůj projekt dotáhnout do konce. Podařilo se jim již s oddílem pomalovat vyrobené lavičky a také se sejít s místostarostou města Skuteč, se kterým společně vybírali vhodná místa k usazení laviček. O svém projektu také pomocí facebooku informovaly obyvatele města Skuteč. V plánu mají do budoucna ještě zaměřit se v rámci svých schůzek na téma “Zpomal”, které svou výzvou přináší - tedy na téma zrychleného konzumního světa a hledání toho hodnotného a krásného v našich všedních dnech.

foto: oddíl skautek ze Skutče

Příklady projektů, které spíše nerozvíjí potenciál Zapojení do společnosti:

A) Vedoucí oddílu se rozhodnou, že se skauty a skautkami navštíví místní senior centrum, kde zahrají divadelní představení s hudební besídkou. Na konci besídky se jdou všichni společně projít. 

B) Vedoucí Beruška je nadšená do ochrany přírody a vyrábění a vymyslí pro své skauty a skautky projekt o vybudování hmyzího hotelu. Napadne jí, že vhodným prostorem pro tento hotel je zahrádka místní mateřské školky, kterou hned osloví. Po snadné domluvě hotel skauti a skautky vybudují, občas jej v rámci schůzky chodí kontrolovat, opravovat a učit se nové věci o hmyzu. 

Příklady projektů, které daleko více rozvíjí Zapojení do společnosti:

A) Skauti a skautky navštíví místní senior centrum, se kterým se dohodnou na spolupráci - společně hledají možnosti, jak využít a) zkušenosti a životní příběhy seniorů a seniorek b) nadšení a energii mladých skautů a skautek. Výsledkem je společná veřejná akce pro místní obyvatele - živé knihovny se zajímavými osudy + výstava fotografií z posledních 50 let obce. Celý projekt bude zakončen společným kruhem, kde skauti a skautky, senioři a seniorky zhodnotí spolupráci a sdílejí, co nového se naučili.

B) Skauti a skautky za finanční podpory města vytvoří v místní mateřské školce hmyzí hotel. S vedením školky úzce spolupracují na návrhu, umístění apod. Samotnou tvorbu dělají skauti a skautky. Jakmile se hotel „zabydlí“, naplánují několik vzdělávacích setkání pro různé skupiny - skauty a skautky ze střediska, děti ze školky a ze školy, veřejnost. Každé setkání se věnuje zejména dopadům hmyzu na životní prostředí. Na konci projektu zhodnotí a zreflektují spolupráci s městem a školkou - je-li to možné, společně přemýšlí nad další spoluprací.

Využijte metodické podpory k naplánování projektu

Pomoci vám může metodická příručkaSkautský dobrý skutek: Jak na to (a proč)!. Metodika je návodem k tomu, jak si dobrý skutek vybrat, jak s ním pracovat v oddíle a ve společnosti, kde se rozhodnete něco měnit. Přináší doporučení k přípravě, realizaci a reflexi akce. Vše staví na participativním přístupu, kde jsou děti rovným partnerem v celém procesu. 

Při detailnějším plánování  projektů se můžete inspirovat také Globálním kompasem. Jedná se o praktický online nástroj, který pomáhá skautským oddílům myslet na svět. Doporučujeme zaměřit se zejména na části Oddíl součástí okolního světa, Program a Participace na dění v oddíle a pokusit se rozmyslet si dobře odpovědi na zde uvedené otázky. Umožní vám nahlédnout na váš záměr hned z několika užitečných perspektiv, které mohou vašemu projektu prospět.

Při rozmýšlení projektu, se zkuste sami sebe zeptat, jak svým projektem budete rozvíjet a naplňovat 8. bod skautské výchovné metody. Pomoci vám k tomu může celý set otázek, který naleznete na článku na Křižovatce v části Ptát se, jak se mi to daří.

 --

Zaujala vás naše výzva, ale k tomu, abyste se do ní pustili, máte nějaké dotazy či nejasnosti? Neváhejte se na nás obrátit a napsat na náš email skautinazemi@skaut.cz, rádi vaše dotazy zodpovíme.


Těšíme se na Vaše projekty! 

za odbor Skauti na Zemi

Tereza Křivánková