Seznam se s návrhem idey žabiček, světlušek a vlčat

O návrhu nového znění slibu, zákona, hesla a denního příkazu bude rozhodovat mimořádný Valný sněm v červnu 2022. Jak návrh zní?

Na Valném sněmu ve Velkém Meziříčí v březnu 2017 bylo rozhodnuto, že se ústředí má věnovat znění a používání tzv. idey vlčat a světlušek. Pokud by se to ukázalo jako vhodné, má případně dalšímu sněmu navrhnout, jak se znění idey může změnit. Náčelnictvo pro tento úkol zřídilo pracovní skupinu, které pomáhala zpravodajka pro program, Odbor vlčat a světlušek, Skautský institut a vedoucí duchovního odboru.

O návrhu nového znění slibu, zákona, hesla a denního příkazu pro světlušky, žabičky a vlčata bude rozhodovat mimořádný Valný sněm v červnu 2022. 

S návrhem a dalšími informacemi se můžete seznámit na Křižovatce v tomto článku a diskutovat o něm můžeš ve Skautfóru.

Slib

Slibuji, že se budu snažit chovat podle zákona světlušek a spolu s ostatními hledat nejvyšší Pravdu a Lásku.

(K tomu mi dopomáhej Bůh.)

Zákon

Světluška

  • mluví pravdu,
  • dodržuje pravidla,
  • pomáhá druhým,
  • překonává sama sebe,
  • pečuje o sebe a své okolí.

Heslo

Konej dobro.

Denní příkaz

Buď lepší dnes než včera!

Pro žabičky a vlčata je návrh všech čtyř prvků totožný, jen se nahrazuje slovo “světluška”.

Ondřej Vokál - Vokin, vedoucí pracovní skupiny a náčelník