Získej zajímavou zkušenost se Skautskou ochrannou službou na Central European Jamboree 2022 v Praze

Nazdar a ahoj, milé sestry a milí bratři, obracíme se na vás jménem Skautské ochranné služby (SOSky). Rádi bychom nabídli příležitost vašim roverům, rangers i činovníkům se blíže seznámit s fungováním bezpečnosti na velkých akcích Junáka, užít si mezinárodní akci z jiné pořadatelské perspektivy a plně naplnit roverské heslo Sloužím.

Nazdar a ahoj, milé sestry a milí bratři,

obracíme se na vás jménem Skautské ochranné služby (SOSky). Rádi bychom nabídli příležitost vašim roverům, rangers i činovníkům se blíže seznámit s fungováním bezpečnosti na velkých akcích Junáka, užít si mezinárodní akci z jiné pořadatelské perspektivy a plně naplnit roverské heslo Sloužím.

Chceme vás (i vaše sestry i bratry z oddílů, středisek, okresů i krajů, a to od 15 let věku) požádat o pomoc se zajištěním akce Central European Jamboree 2022 (CEJ 2022), která se uskuteční ve dnech 2.–12. srpna 2022 v Praze na Výstavišti a která je největším skautským setkáním letošního roku na území ČR. Úměrně velikosti akce a rozsahu areálu není v našich silách akci pokrýt vlastními členy. Zároveň si ale myslíme, že to může být zajímavou zkušeností pro mnohé činovníky i R + Rs, zvlášť pokud nestihli přihlašování na standardní účastnická místa a chtějí se CEJ 2022 zúčastnit. Velkým benefitem spolupráce se SOSkou je účast na akci zadarmo, je však nutné dodržovat podmínky, termíny apod. O blocích volna se také můžete běžně účastnit programu, setkávat se se skauty jiných národností nebo se projít Prahou.

Zní Vám to jako výzva? Pokud uvažujete (vy sami, členové vašich oddílu či roverský kmen) o účasti na CEJ se SOSkou, prosím, kontaktujte nás e-mailem (viz níže). Rádi Vám zodpovíme dotazy a dohodneme se na spolupráci.

 

Se stiskem levice
za vedení SOSky

Hrošík (Marek Kraus, marekkraus@soska.org) - Vedoucí Skautské ochranné služby
Rudolf (Martin Rydlo, mrydlo@soska.org) - Volený člen rady Skautské ochranné služby